Hofpleinbouw bijna geheel vastgesteld

De bebouwing van het nieuwe Hofplein is nu vrijwel geheel vastgesteld. De grote kantoorblokken, die dit plein aan alle zijden zullen omringen zijn nu, op één na, uitgegeven aan verschillende beleggers en maatschappijen. De plannen ervoor worden uitgewerkt. Verwerkelijking van den bouw is een kwestie van de ophef van de bouwstop, of, in een enkel geval, een vraagstuk van overleg tussen belanghebbende instanties.

Reeds publiceerde we de maquette van 2 grote gebouwen – De Eerste Nederlandse en een kantoorgebouw voor de heren Middendorff. Het eerste, op de tekening aangegeven door de letter B, werd ontworpen door het architectenbureau ir. J.P. van Bruggen, Drexhage etc. Het tweede (D) werd ontworpen door architect W.J. Fiolet. Geheel rechts aan het Pompenburg komt (E) het kantoorpand van de nationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging Centraal Beheer, naar ontwerp van de Haagse architect ir. D. Roosenburg.

Daartegenover ligt een uitgestrekt blok (F) waarvoor de bouwers Gebr. Willemse plannen lieten ontwerpen door de architect Jean Bodt. Verder naar het noorden, aan de Schiekade (G) gaat de BPM een zeer groot kantoorgebouw zetten, waarvoor de Haagse architect C.A. Abspoel de plannen uitwerkt.

Over deze bouw is een verschil van mening tussen de gemeente Rotterdam en de Spoorwegen over de toelaatbare hoogte ervan. De Spoorwegen maken bezwaar tegen een al te hoog gebouw, omdat het uitzicht op de spoorbaan belemmerd zou kunnen worden.

Aan de andere zijde van de Schiekade (I) heeft de heer Ooms een bouwplan, ontworpen door het architectbureau Vermeer en Herwaarden.

Daarop aansluitend (H) ligt een kantoorgebouw, dat het bouwbedrijf Van Vliets en Van Dulst reeds heeft laten ontwerpen door het Haagse architectenbureau Schippers en Verschoor. Op de hoek van het Weena en de Coolsingel (A) ligt het grote blok, waar de Wereldhaven een hotel wil bouwen. Architect H.D. Bakker is in dit geval genoemd. Even verderop aan de Coolsingel (K), aansluitend op de reeds in aanbouw zijnde bank van Van Slavenburg, gaat Philips Pensioenfonds een kantoorflat zetten.

Vlak achter het Hofplein, naast het stadhuis, staat de uitbreiding van het hoofdbureau van politie geprojecteerd (C).

Zo is de bebouwing van het Hofplein thans voor het overgrote deel reeds vastgesteld. Voor de enkele ontbrekende blokken zullen ook wel spoedig gegadigden gevonden kunnen worden.

uit:
Het Vrije Volk
02 maart 1956