De Leidsche Oranje Nassauveem

In 1918 kwam het tot een fusie met de N.V. “Oranje Nassauveem” te Amsterdam, een bedrijf zonder historie, maar zich bewegend op hetzelfde terrein als het “Leydsche Veem”. Ook de namen werden versmolten en zoo is thans het “Leydsche-Oranje Nassauveem”, waarvan de directie hier wordt gevoerd door de heeren Adr. A. Goedkoop Jr. en Maaldrinck.

De Rotterdamsche afdeeling werd hier ter stede opgericht de N.V. “Maasveem” en wel door den heer F.J.G. Bosman, die in het pand “Jacoba”, aan de Wijnhaven 6, het in 1841 door zijn vader Cornelis I Bosman opgerichte expeditie en cargadoorsbedrijf voortzette.

Groot bezit aan pakhuizen hadden echter noch de firma Bosman noch het “maasveem”. Het kantoorpand “Jacoba” was in 1890 gekocht maar voor de rest werd toen het bedrijf uitgeoefend in gehuurde pakhuizen en zolders, hoofdzakelijk in de omgeving van het kantoor aan de Punt en de Scheepsmakershaven.

Dat de “tabak” bij dit Veem het voornaamste artikel is, kan men gemakkelijk in de pakhuizen gewaar worden. Uit alle windstreken treft men er het geurig Nicotiaansche kruid aan, en in alle verpakkingen, die met het oog op de waarde van het artikel doorgaans zeer solide en zorgvuldig onderhouden zijn.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
5 augustus 1926