Het nieuwe terrein van Xerxes

Gisterenmiddag heeft het bestuur van Xerxes de pers uitgenodigd om het nieuwe terrein onder de gemeente Schiebroek te komen bezichtigen. Er waren zeer vele vertegenwoordigers van sportbladen en periodieken opgekomen om de inderdaad zeer mooie terreininrichting te beschouwen.

Het terrein ligt nabij de halt Wilgenplas aan de spoorlijn Rotterdam Hofplein – Den Haag. Het speelveld zelf ligt er prachtig bij, een mooie mat, waarvan de spelers plezier kunnen hebben. De totaal oppervlakte van het complex bedraagt 6,5 ha. Voor demping van sloten en greppels moest 7000 m3 grond worden aangevoerd; een oppervlakte van 9000 m2 werd van graszoden voorzien. Onder de speelvelden is 8000 m draineerbuis aangebracht.

Er is een groote overdekte tribune en er zijn aan alle andere kanten van het veld staantribunes die alle in ijzer-constructie zijn uitgevoerd.

In totaal kunnen er meer dan 32.000 menschen de wedstrijden volgen. Rond het geheele hoofdspeelveld vóór de tribunes is een tegel-wandelpad aangebracht, waartoe 1800 m2 met tegels bestraat werden. Aan de voorzijde van het complex bevindt zich een houten afsluiting, waarin de toegangen, loketten en uitgangspoorten gemaakt zijn. In totaal zijn er 26 loketten voor de 4 rangen.

Naast en achter het hoofd-speelveld zullen drie bij-speelvelden in orde worden gemaakt. De terrein-inrichting is nog niet geheel voltooid. Men is nog bezig om kleedlokalen en andere gebouwen te plaatsen onder de groote tribunes. In bewerking zijn o.a. ook nog de wasch- en bestuurslokaliteiten, evenals de buffetten, die alle onder de tribunes zullen komen. Onder de jongenstribune zal tevens een turnhal worden aangebracht.

De burgemeester van Schiebroek, de heer Dhont, heeft de persbijeenkomst bijgewoond en zat ook mede aan als gast aan het diner dat het bestuur van Xerxes aan de vertegenwoordigers van de pers heeft aangeboden, waarbij het aan welwillende redevoeringen wederzijds niet heeft ontbroken.

Rest ons nog mede te deelen, dat Xerxes in verband met de opening van het nieuwe Xerxes-stadion een propagandaboekje heeft uitgegeven onder redactie van W.F.A. van Koetsveld.

uit:
Algemeen Handelsblad
20 augustus 1932