Dancing Lybelle aan de Gedempte Vest

Het nieuwe danspaleis ‘Empire’ aan de Gedempte Vest, genoot slechts een bestaan van enkele maanden. Het gebouw ging in andere handen over en de heer A. Vogelsang, de tegenwoordige directeur, die deze dancing onder den schoon klinkende naam van ‘Lybelle’ zal exploitereeren, zorgde dat niet alleen de naam veranderde, doch ook dat gebreken, die zich vertoond hadden, werden weggenomen. Een groote verbetering is, dat de opgangen naar den boven gelegen parketvloer niet meer in de hal te vinden zijn, doch in de uithoeken van de zaal, waardoor een tochtje door de koude gang bespaard kan worden.

Het interieur kreeg mede een geheel ander aanzien. Kosten noch moeite werden gespaard. De firma Grobben en Beels uit Amsterdam bracht een decoratie aan die geheel uit de hand geschilderd, zeer de aandacht trekt. De verlichting werd mede totaal veranderd en verbeterd.

uit:
Voorwaarts
27 december 1924