Oecumenisch Centrum als teken van verzoening

Eind september 1968 komt het Oecumenisch Centrum aan de Maasboulevard/Oostmaaslaan gereed, waarna het in oktober/november officieel in gebruik zal worden genomen.

Het 22 meter hoge gebouw dat duidelijk de signatuur draagt van de in 1966 overleden, vermaarde architect dr. G. Rietveld, is een geschenk van de Duitse Evangelische Kerk aan de Rotterdamse Oecumenische Raad en bedoeld als verzoeningsteken (Aktion Sühnezeichen).

Het gebouw is opgetrokken, met de daadwerkelijke medewerking van een zestigtal Duitse jongeren. Voor de verwezenlijking van het Oecumenisch Centïum heeft zich bijzonder ingespannen ds. H. Fischer, voorganger van de Deutsch Evangelische Gemeinde te Rotterdam.

Het centrum zal een ontmoetingsplaats vormen en is tevens bedoeld als vormingscentrum en internaat voor jonge mensen. Het gebouw omvat een grote hal, een sport- en filmzaal, een bibliotheek, een cursuszaal, directeurswoning en slaapruimten met 25 bedden.

uit:
Het Vrije Volk
16 augustus 1968