Kantoorgebouw geeft Zalmhaven een nieuw gezicht

Het oude scheepvaartkwartier in Rotterdam, tot beschermd stadsgebied verklaard wegens zijn markante gebouwen, zal met een prestige-object worden uitgebreid. Begin volgend jaar zal aan de zuidelijke kant van de Zalmhaven, waar ooit loodsen van een houthandel hebben gestaan, de bouw beginnen van een door zijn vorm opvallend kantoorpand. Het is ontworpen door architect Herman Bakker en zal door de aannemer Voormolen worden opgetrokken voor de Nederlandse dochter van de Britse beleggingsmaatschappij Ariel Development Ltd. De investeringen zullen ongeveer ƒl. 52 miljoen bedragen.

Het plan is ontwikkeld door de projectontwikkelingsmaatschappij Havenzathe, werkmaatschappij van Polyzathe — een houdstermaatschappij van Pakhoed, Verenigde Bedrijven Nederhorst en de Nederlandse Heidemaatschappij. De bouw zal in twee fasen geschieden. De eerste is na achttien maanden gereed, de andere na 22 maanden. Het project is voor de verhuur bestemd. Er is al spontane vraag, maar zij is nog niet „hard” gemaakt. In de scheepvaarthoek zijn verder maar weinig uitbreidingsmogelijkheden. Vandaar dat na de oorlog een tweede scheepvaartkwartier ontstaan is rondom de Wijnhaven en Scheepmakershaven.

Aan de Zalmhaven zal wat het water betreft ook het een en ander gebeuren om deze waterplas voor de binnenvaart te behouden. De Stokkenbrug wordt vervangen. Er zijn al eens plannen geweest tot demping van de haven om er parkeerterrein te maken, maar daartegen is toen veel verzet gerezen. Ook is er weleens sprake geweest van de stichting van een pretpark (door Zwolsman) op de plaats van de houten loodsen.

Enkele van die opslagplaatsen zijn al een paar jaren geleden gesloopt. De vrijgekomen ruimte is toen parkeerterrein geworden. Na lange onderhandelingen heeft ook de eigenaar van de Rotterdamse Automobielcentrale (RAC) aan de Houtlaan zich bereid verklaard zijn opstallen te verkopen. Met de sloop ervan zal kort na de jaarwisseling een begin worden gemaakt.

Het bouwblok zal 120 meter lang en 50 meter breed worden en vijf kantoor- en twee parkeerlagen krijgen. Aan de zijde van de Zalmhaven zal over het water een gaanderij worden gebouwd, die als openbaar voetgangersgebied zal dienen. Van die zijde kan men ook de kantoren binnenkomen. De inrit van de parkeerruimte voor totaal ruim 400 auto’s komen aan de verbrede Houtlaan te liggen.

Het project, dat een belangrijke injectie voor de bouwnijverheid in Rotterdam en daarbuiten (toeleveranciers) betekent, bestaat uit acht vleugels aan een centrale stam. De laatste nieuwtjes op technisch gebied zullen worden toegepast. De luchtverversingsinstallaties zullen dusdanig worden uitgevoerd, dat zij zowel in grote als kleine aangrenzende ruimten kunnen worden gebruikt. Dat geeft het gebouw een grote flexibiliteit wat de indeling betreft. De bronskleurige ramen worden in een gevel van aluminium met gebroken-witte borstweringen gevat. De gevels krijgen de vorm van een erker, waarvan het trapeziummotief op de vijfde „gevel” het dak, wordt voortgezet.

uit:
NRC Handelsblad
14 december 1974