Kerk aan de Schepenstraat

Aan de Schepenstraat, vlak bij de aan het Statenflat van De Nationale grenzende winkelbebouwing, nadert een kerkgebouw zijn voltooiing dat sterk opvalt door zijn bijzondere vormgeving. Dat kerkje, ontworpen door de Rotterdamse architect M. W. Hupkes en uitgevoerd door het aannemingsbedrijf L. Dingelhoff, werd gebouwd in opdracht van de Christengemeenschap, die in Rotterdam’ ongeveer honderd leden omvat.

De kerkzaal bestaat uit twee schuin op elkaar toelopende ruimten met banken die plaats bieden aan 110 geloofsgenoten. Het zeer hoge, sterk hellende dak is met koperen platen bekleed. Onder de kerkruimte, in het sousterrain, bevindt zich een jeugdzaaltje en enkele ruimten voor de sacristie en huishoudelijke doeleinden. In de daarnaast gebouwde klokketoren, die mede inverband met de terreinsituatie een zeer markante vorm heeft, is een woning ondergebracht voor de beheerder van het kerkgebouw.

De kosten van het gebouw en de grond, tezamen ongeveer ƒ550.000, werden geheel uit schenkingen bestreden.

uit:
Het vrije Volk
30 juni 1966