over ons

Algemeen
Deze website heeft geen winstoogmerk, maar dient om specifieke Rotterdamse (bouw)projecten onder de aandacht te brengen en de interesse naar Rotterdamse architectuur, stedenbouw en kunst te stimuleren,

De website biedt inzicht in de architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen en bouwplannen van bestaande, verdwenen of gesloopte gebouwen. Het toont de groei van de stad tijdens de uitbreiding van de haven, het interbellum, de Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw.

De website dient twee voornaamste doelen: een beknopt digitaal archief van gebouwd Rotterdam en een informatiebron voor liefhebbers van architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie. De ambitie is om de website jaarlijks uit te breiden met zoveel mogelijk bouwkundige plannen.

Rotterdam, een stad die je raakt, meeneemt, opslokt en oneindig fascineert. Met heel veel (on)zichtbare mooie plekken, straten, pleinen, gebouwen, complexen, mensen en gebeurtenissen in het verleden en het heden. Rotterdam, een stad om trots op te zijn!

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Rotterdambouwt.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

(Beeld-)materiaal
Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen. De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hun kan worden gevraagd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie, teksten en (beeld)materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie, teksten en (beeld)materiaal over te nemen, te kopiƫren of te dupliceren.