Sloop van de Ignatiuskerk aan de Westzeedijk

De neogotische Ignatiuskerk werd tussen 1890-92 gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect Nic. Molenaar. Het werd een bijkerk van de jezuïetenkerk aan de Wijnhaven. De bisschop van Haarlem, mgr. C. J. Bottemanne consacreerde de kerk op 11 november 1892.

Tot 1947 was de „Westzeedijkkerk”, inmiddels hoofdkerk, de parochiekerk van de paters jezuïeten. In dat jaar werd de kerk dekenale kerk. In 1956, bij de oprichting van het bisdom Rotterdam, werd zij kathedraal. De bisschop van Rotterdam, mgr. Jansen, besloot tenslotte tot sluiting op 1 oktober 1967 en openbare verkoop, omdat de steeds kleiner worden parochie, door de ontvolking van de binnenstad, de reperatie- en onderhoudskosten niet langer kon opbrengen.

De kerk is er slecht aan toe. Het front stond al jaren in de steigers. Restauratie zou meer dan een miljoen kosten. De sacramentskapel in de Eendrachtsstraat is nu parochiekerk geworden.

De kerk is voor 5 miljoen en 5.000 gulden verkocht aan Van der Vorms Aannemingsbedrijf. De kerk zal worden gesloopt. Op de vrijgekomen grond zal een zeven etages hoog kantorencomplex worden gebouwd. Een nieuwe kathedraal zal in Rotterdam niet verrijzen. Mgr. Jansen zal een reeds bestaande kerk als kathedraal gaan gebruiken. Welke staat nog niet vast. De openbare verkoop van de kathedrale kerk kreeg een redelijke de|angstelling. Er waren drie gegadiger> voor de koop. yDe ruim vijf miljoen die Van der . rm betaalde, verbaasde de aanwezibpr ‘er verkoop.

uit:
Volkskrant
4 oktober 1967