Nog een Rotterdamsche wolkenkrabber

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben besloten aan het nieuwe kantoor van het Gemeentelijk electriciteitsbedrijf 44 meter hoogte te geven. Het zal verrijzen op den hoek van de Rochussenstraat en de Claes de Vrieselaan. Het in 1897 en 1898 gebouwde Witte Huis heeft een hoogte van 40 meter.

Waarom nu juist een hoogte van 40 meter voor kantoorgebouwen? De administratieve diensten geven de voorkeur aan verticale boven horizontale afstanden. In verband met het liftenstelsel zijn de eerste gemakkelijker te overbruggen.

In den rechtervleugel van 21 meter hoogte worden de magazijnen en werkplaatsen ondergebracht; in den anderen vleugel de kantoorlokalen voor de ontvangst van het publiek.

Om den rechtervlegel (voor de beschouwer het linkergedeelte) is  een terras gedacht, dat bereikt kan worden van de zich daarboven uitstrekkende verdieping, waar zich de koffiekamers voor het personeel zullen bevinden

Het bouwsel zal worden opgetrokken uit ijzeren kolommen en binten met te metselen muren. Overigens is het ontwerp nog niet rijp, omdat enkele onderdelen nog in studie zijn en vermoedelijk zullen worden gewijzigd. Bij deze onderdeelen is ook de ingang van het hooge middengedeelte. De tekening geeft dus nog slechts een globale indruk van wat het gebouw worden moet. Op het middengedeelte zullen, wanneer de behoefte aan uitbreiding ontstaat, nog vier verdiepingen kunnen worden toegevoegd aan de elf, welk reeds aanstonds zullen worden ingericht.

uit:
Het Vaderland
6 februari 1927