De nieuwe kliniek in den Bergpolder

Zoo zal het nieuwe zuigelingen- en kinderziekenhuis aan den Gordelweg er uitzien. Het gebouw is een ontwerp van de architecten C.B. Posthumus Meyjes en Van der Linden. De voorgevel zal  breeder zijn dan het Gemeentenziekenhuis aan den Coolsingel. Men zal in dit groote gebouw pas opgenomen zuigelingen en kinderen geheel kunnen isoleeren teneinde besmetting van het ééne door het andere kind te voorkomen. De vervuiling van deze wenschelijkheid vraagt zeer veel ruimte en zeer, veel personeel.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
27 april 1935