School aan den Ouden Dijk

Op een naast de “Villa” liggend terrein had bestuur zijn oog geslagen, en met den heer Van Dorth uit Amersfoort heb ik een project gemaakt voor een zesklassig school, waarop toen de grond is gekocht. Eenmaal zoover, moest de zesklassige school, worden herschapen, dus in een M.U.L.O.-school. Het terrein was niet voor uitbreiding vatbaar, en dus moest de oplossing in de hoogte worden omgewerkt tot een school met twee verdiepingen. Na ongeveer een jaar geteekend, gewikt en veranderd, geconfereerd en wel het meest gewacht te hebben, verscheen in Augustus 1922 de officieele goedkeuring. De aanbesteding in October van hetzelfde jaar had ten gevolge, dat de bouw werd gegund voor 124.730,- Fl., hoogste inschrijving was 186.00,- Fl.

De school is gelegen aan een grooten verkeersweg, die ter plaatse van het terrein een flauwe bocht maakt, zoodat het gebouw reeds van een grooten afstand zichtbaar is en eenigszins afsluitend werkt. Door de stoep, de entree, de vestibule en spreelkamer van het Hoofd laag te laten aansluiten bij het trappenhuis en dit met de hallen weer lager af te dekken dan het eigenlijke schoolgebouw, is hierdoor een zekere climax in planontwikkeling verkregen.

Ir. M.C.A. Meischke

uit:
Bouwkundig Weekblad
nummer 10
6 maart 1926
blz. 104-108