Bebouwing Oostzijde Mathenesserplein

Op bijgaande teekening is op de rechterhelft aangegeven de ontworpen bebouwing aan de Oostzijde van het Mathenesserplein. Het complex in het front is de reeds voltooide Noordzijde, met het torenhuis en den lagen vleugel links aansluitende aan de brug. Aan die zijde komt, in den lagen vleugel, een café-restaurant; daartegenover aan de andere zijde van de straat met de tramrails, die naar de brug voeren, een showroom van de Peerless Motor Import. Aan de andere zijde van het torenhuis in het front sluit zich de hooge vleugel aan, in het midden waarvan Ulrich’s Kon. Bakkerijen zich hebben gevestigd. De woningen zijn voor een groot gedeelte reeds door huurders betrokken.

De derde zijde van het driehoekig plein (rechter-helft van de teekening) zal thans voor het grootste gedeelte door dezelfde ondernemers, de heeren Snoeck en Van der Velden, worden gebouwd, terwijl de architectuur wederom is verzorgd door ir. J.H. van den Broek.

Dit complex, dat zich uitstrekt over een lengte van 72 M. langs het plein en nog 27 M. diep langs het daarachter gelegen Rauwenhoff-plein zal bestaan uit 9 winkelpanden avn 14 x 6 M. aan het Mathenesserplein, waarin 9 winkels met woning; aan het Rauwenhoffplein uit 6 panden van 5,50 x 13 M. met 27 woningen. De middenpartij, het torenhuis, bevat dan nog boven de poorten naar het Rauwenhoffplein 6 verdiepingen, met een grondplan van 18 x 12,50 M. elk bevattende 2 woningen bestaande uit 4 kamers, keuken, badkamer, trappenhuis met lift. De verdere accomodatie omvat: rijwielbergplaats op den beganegrond, pompinstallatie, huistelefoon, vuilnis-stortkoker van de keukenbalcons af. De vrees, dat de hooge verdiepingen moeilijk verhuurbaar zouden zijn, is bij de reeds voltooide twee andere torenhuizen naar men ons mededeelt, niet bewaarheid geworden; integendeel, het waren de eerste woningen, die verhuurd werden.

Deze torenhuizen vallen het meest in het oog; hun noodzakelijkheid was door den dienst van Gemeentewerken in een gevelschema vastgelegd. Uit het oogpunt van bewoning het pleit reeds gewonnen hebbende, blijft de exploitatie met het oog op de dure constructue moeilijk. Deze was oorspronkelijk gedacht als een stalen geraamte met basksteenvulling. Het bleek echter, dat massieve uitvoering in steen, met slechts eenige binnenmuren in ijzer met drijfsteenvulling (met het oog op het gewicht), goedkoper was. Dit klopt met de ervaringen van anderen in binnen- en buitenland, dat het voor minder dan 10 verdiepingen in het algemeen niet loonend is, om van de normale constructie af te wijken.

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
zaterdag 2 februari 1929
Avondblad, D