Een nieuw gebouw voor de Nederlandse Bank

Ongeveer op dezelfde plaats, waar vroeger het oude gebouw van de bijbank van de Nederlandse Bank n.v. stond en werd verwoest, verrijst thans langzaam het nieuwe gebouw naar een ontwerp van prof. ir. H.T. Zwiers te Haarlem. Keerde vroeger het gebouw zijn smalste kant naar de Maas, thans komt het pand in zijn volle breedte (60 m) aan de Boompjes te staan. Het geheel wordt 26,5 meter diep en 23 meter hoog, waarboven op de daklijst aan de voorgevelzijde 11 pilaren van twee meter hoogte zullen worden aangebracht. Midden op het dak over de gehele breedte is een 5,5 meter hoge lichtkap geprojecteerd, die met de vele ramen alle werkruimten van zoveel mogelijk daglicht zal voorzien.

Het gebouw zal van het maaiveld af een parterre en vier verdiepingen tellen. Op de parterre zullen o.m. een fietsenbergplaats en garderobes komen, op de beide volgende verdiepingen directiekamers, vergaderzalen en kantoren van de Ned, Bank, de derde verdieping is bestemd voor de verhuur en de vierde verdieping zal een woning voor de concierge, archiefruimten en recreatiezaal voor 500 personen met toneel en kleedkamers bevatten.

De gevel zal in donkerpaarse steen worden uitgevoerd en zal 45 grote en 36 kleine aluminium ramen bevatten. De hoofdingang, ter weerszijden waarvan zich de kamers voor de directie bevinden, is aan de Boompjes geprojecteerd aan de kant van de Rederijstraat. Boven deze ingang komt een groot balcon, waarachter een vergaderzaal. In de Rederijstraat vinden personeel en bezoekers van de kantoren op de verhuurde etage een ingang.

Onder de grond zijn de kluizen, die een totale oppervlakte van 700 m2 hebben. In deze onderbouw komt ook de oliestookinrichting; de voorraadtanks, die in totaal 32.000 liter stookolie kunnen bevatten, zijn reeds ingebouwd en wel zodanig, dat de olie, indien alle tanks zouden springen, niet uit de kamer, waar de tanks liggen, kan weglopen.

Sinds 20 september 1950, de dag waarop de eerste paal werd geslagen, heeft men 399 betonnen heipalen in de grond gedreven en heeft de Nieuwe Rotterdamse Aannemingsmaatschappij voor de onderbouw 4165 m3 beton verwerkt; 1900 m3 ontbreken nu nog. Dan zal men kunnen beginnen met het bovengrondse gedeelte. De plannen zijn nagenoeg gereed, maar de aanbesteding moet nog plaats hebben. Eind 1955 zal, zo is de verwachting, deze nieuwe moderne bank klaar zijn.

uit:
De Maasstad
mei 1952
blz 220