De mr. D.P.D. Fabiusschool

Een zeer fraaie school!
Het uiterlijk is reeds dadelijk opmerkelijk, gevolg van den door het terrein gestelde eisch, geen schoollokalen aan de straatzijde tr projecteren.

De architect, de heer J.P. Logemann maakte uit deze moeilijkheid een deugd en ontwierp een zeer markanten gevel, waarvan het horizontaal gericht karakter en de betrekkelijke geslotenheid iets rustigs geven en fond verleenen aan den werkelijk architectonisch heel goeden dubbelen ingang.

Deze ingang, deels leidend naar de gewone school, deels naar de gymnastiekschool, die er – door den schooltuin gescheiden – achter ligt, werd door den Haarlemschen beeldhouwer, H.A. Van den Eijnde, met een paar slanke symbolieke figuren versierd, terwijl een paar geestige sculpturen van meer ondergeschikten aard de natuursteen-constructie verlevendigen.

In de school, die een z.g. kopschool is, een verzamelschool voor leerlingen in het 7de en 8ste leerjaar, treft het, hoe onder de handen van een goed bouwmeester het tegenwoordige schoolgebouw tot een prettig verblijf voor de jeugd is geworden.

Aan de Fabiusschool is zeker veel zorg besteed, entrée, gangen, trappenhuis, hebben, dank zij de keus van fraaikleurig, degelijk materiaal, iets voornaams, de lokalen om dezelfde reden iets huiselijks. Het meubilair van de N.V. fabrieken “Waddingsveen” draagt daartoe veel bij.

Maar ook de goede keus van kleuren. Wat dat betreft is er overal in dit schoolgebouw een rustige harmonie, die bij het toepassen van sterke kleuren elders te vaak wordt gemist. Zelfs de ruime toepassing van een roodachtig oranje in de gymnastieklokaal verstoort dat niet.

Rustig en mooi is ook de welbetimmerde bestuurskamer, die tevens dienst doet als ontvang- en spreekkamer van het schoolhoofd.

De schoollokalen hebben vensters, die wijd open kunnen, in den zomer bevordert dat zeker het onderwijs. Voor centrale verwarming zorgen een paar ketels in den verwarmingskelder.

De gymnastiekschool is ruim, en voorzien van toestellen uit de bekende fabriek van Dietrich en Hannak te Chemnitz. Goede bergruimte grenst er aan en een goede kleedgelegenheid.

In de gangen valt eenvoudig, maar vroolijk glas in lood op, met op het onderwijs toepasselijke voorstellingen.

Terecht heeft dr. Bavinck de Fabiusschool één der best gebouwde genoemd, ze doet den architect, maar ook den aannemers, den heer Van Ommeren en De Groot, die voor goede uitvoering zorgden alle eer aan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
28 februari 1923