Een groot complex goedkoope woningen aan de Spangenschekade

Een groep bouwondernemers, leden van de vereeniging “Algemeen Belang”, gaat aan de Spangenschekade, en de omringende straat een groot complex panden met goedkoope woningen zetten. Een bedrag van Fl. 5,50 per week is als gemiddelde genoemd. Het plan er voor is ontstaan in samenwerking tusschen de bouwkundigen D. Buitendijk, H.L. Winkelman en den architect Jan P.L. Hendriks, alhier.

Het gaat hier om smalle panden en gewone woningtype met alcoven en tusschenkamers, doch aan de buitenzijde aan de Delfthavensche Schie krijgt het complex een zeer modern karakter, gelijk de teekening toont.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
7 juli 1932
blz 21