‘De Nederlanden’ krijgt een nieuw kantoor

Het kantoor Rotterdam van de levenzverzekeringmaatschapij ‘De Nederlanden van 1845′ was vroeger gevestigd in het door architect Berlage ontworpen gebouw aan ‘t Beursplein 26. Dit pand werd bij de ramp in Mei 1940 geheel verwoest, doch de kluis hield het uit, zodat de waardevolle gegevens ter beschikking bleven. Na een korte onderbreking kon het bedrijf in Rotterdam worden voortgezet in het ruime huis aan de Schiekade 166.

Daar dit pand echter in verschillende opzichten voor een bedrijf niet doelmatig is ingericht en de ‘De Nederlanden van 1845′ bovendien, zoals vroeger, weer in het zakencentrum gevestigd wil zijn, heeft zij thans volgens de plannen van architect W.M. Dudok te Hilversum aan de N.V. Koninklijke Rotterdamse Beton- en Aannemingsmij v.h. Van Waning en Co te Rotterdam de bouw van een nieuw kantoot aan de Meent hoek Westerwagenstraat en Delftsevaart opgedragen. De ingang van ‘t kantoor komt op de hoek van de Meent en de Westewagenstraat.

uit:
Het Vrije Volk
7 mei 1951