Clubhuis Nautilus

Sinds October van het vorige jaar zetelt de Roeivereeniging “Nautilus” te Rotterdam in haar nieuwe behuizing aan een der kleine binnenhavens van de Maas, achter het Park Honingen.

Het is een bouwwerk van de Heer v.d. Kloot Meyburg, die, zooals uit de bijgaande afbeeldingen valt op te maken, een goede oplossing aan het geheel heeft gegeven.

Het geval was niet makkelijk en eigenlijk ook wat ondankbaar, omdat het bootenhuis geheel op den wal ligt, en direct contact met het water mist. De architect miste het zoo dankbare gegeven van het weerspiegelende water. Het gebouw is nu als een visch op het droge. Uit zijn element. Daardoor moest dit bouwwerk het feestelijk element, – bootenhuizen –  van nature missen. Want water geeft altijd kleur en leven. Het geeft het blauw van de lucht, het groen van de boomen, en destijds gaf het ook het rood van de daken. En een bootenhuis te midden van deze beweeglijke kleurenmengeling geplaatst, schijnt ook altijd kleur te hebben, ook al is het zoo effen en glad als een geak.

Het is wat jammer dat de heer Meyburg, het kleurelement dat hij van nature moest missen, niet kunstmatige aanbracht. Zoo ergens, was hier een bonte Magdeburger kleurmengeling wel op haar plaats geweest en zij zou in het kader van het geval, meer reëel effect gehad dan de bescheiden tinten, waarmede de architect het houtwerk van kozijnen en ramen heeft afgezet.

Het interieur heeft de vereischte levendigheid wel en toont ons dat de architect Meyburg aan interieurs een eigen persoonlijk cachet kan geven

uit:
Bouwkundig Weekblad
4 juli 1925
nr 27