Statenflat

Architect Harry Nefkens zal in opdracht van de N.V. Nationale Levensverzekering-Bank te Rotterdam een hoog flatgebouw neerzetten en wel op de plaats van de vroegere Galeries Modemes op de hoek Statenweg-Walenburgerweg. Nog dit jaar hoopt de Nationale de goedkeuring van het gemeentebestuur te krijgen en dan kan onmiddellijk met de bouw worden begonnen. De naam van dit fraai ontworpen hooggebouw zal zijn ‘Statenflat’

Er worden 89 flatwoningen met drie kamers in ondergebracht. De grote kamer heeft afmetingen van ruim acht bij ruim 6,5 meter en kan naar wens van de toekomstige huurders gemakkelijk in twee kamers worden gesplitst. De huurprijs zal niet gering zijn: vermoedelijk ƒl 175,- tot ƒl 200,- exclusief de verwarming.

De Statenflat krijgt twaalf woonlagen. De hoofdingang ligt niet helemaal in het midden van het gebouw, maar iets naar de zijkant toe, waar een entree-party met kiosken, hal, liften en nog een kiosk in de hal zijn ontworpen.

Het zijfront van de Statenflat komt in een loodrechte hoek op de spoorbaan te staan.

De architect heeft in alle opzichten naar een esthetische vormgeving gezocht: het betonskelet zal geheel worden afgedekt. De gevel krijgt gekleurde glazuurstenen, voorts banen van glasmozaïek in bruine kleur, omlijst door lichte natuursteen.

Door zware tussenwanden en vloeren zal de geluidsisolatie zo hoog mogelijk worden opgevoerd. Onder de luifel komt een blankhouten bekleding. De achterzijde zal een eigen, architectonische functie krijgen door haar op overeenkomstige wijze als de voorzijde uit te voeren. Op de begane grond komen winkels met bedrijfsingangen aan de achterzijde. Elke bewoner krijgt in de kelderverdieping een box aan de beide lengtegangen. Rijk bepaalt huur

Aangezien deze flat in herbouwplicht krachtens de wet op de materiële oorlogsschade zal worden gebouwd, zal het rijk de huren vaststellen. ‘

Naar wij vernemen zijn er in Rotterdam nog meer dan voldoende gegadigden voor deze soort dure flatwoningen. „Daarover behoeven we ons bepaald geen zorgen te maken,” verklaarde men ons van de zijde van de directie der Nationale. De bouwkosten zullen ruim drie miljoen gulden bedragen.

uit:
Het Vrije Volk
17 mei 1958

Huurders flat kunnen aantal kamers regelen

Als de „Statenflat” (van 12 bouwlagen) in Rotterdam-Blijdorp klaar is, kunnen de 88 huurder; van een drie-kamerflat zeggen: maak er toch maar een vier-kamerwoning van. Want de grote woonkamer met ingebouwde loggia heeft de ruimte, de ramen en de extra-deur om met een simpel muurtje verdeeld te worden in een kleine slaapkamer en een normale woonkamer. Architect ir. H. Nefkens bouwt de 40 m hoge flat op de plaats w aar sedert 194O noodwinkels in laagbouw stonden.

uit:

De Telegraaf
17 mei 1958

Statenflat

Ongeveer op de plaats waar in Rotterdam de noodgebouwen van Galeries Modernes en De Klerk stonden, nabij de hoek Statenweg-Walenburgerweg, wordt de volgende week begonnen met het graafwerk voor een nieuw hoog woongebouw, de Statenflat van de Nationale Levensverzekeringsbank. Zodra de rijksgoedkeuring verkregen is, zal dan met de bouw een aanvang worden gemaakt.

De aanbesteding heeft intussen plaats gehad en daarbij is de uitvoering van het werk gegund aan de laagste inschrijfster, de Aannemingsmaatschappij v.h. H. en P. Voormolen N.V. te Rotterdam.

Het gebouw, dat ontworpen werd door de Rotterdamse architect Harry Nefkens, zal twaalf verdiepingen tellen. Op de begane grond zullen zeven winkels worden gevestigd, de eerste verdieping komt als kantoorruimte ter beschikking en de tien etages erboven zullen in totaal 80 drie- en vierkamerwoningen bevatten.

Het betonskelet wordt afgewerkt met witgeel gekleurde glazuursteen, afgewisseld door banen van glasmozaïek in bruine kleur, omlijst door lichte natuursteen. Men verwacht dat de bouw ongeveer twee haar zal vorderen.

uit:
Het Vrije Volk
19 februari 1960

Oplevering Statenflat

Vrijdag 16 augustus wordt de Statenflat op de hoek van de Statenweg en de Walenburgerweg, die is gebouwd in opdracht van de Nationale Levensverzekeringsbank N.V., opgeleverd en overgedragen. Het.gebouw telt twaalf verdiepingen en bevat tachtig woningen.

De eerste paal voor de Statenflat  werd geslagen op 31 maart 1960. Men verwachtte destijds de bouw in twee jaar te kunnen uitvoeren. Die termijn is inmiddels met bijna anderhalf jaar overschreden.

Het hele werk, dat is uitgevoerd door de Aannemingsmaatschappij v.h. H. en P. Voormolen, heeft ruim vier miljoen gulden gekost. De woningen zullen voor huurprijzen, die tussen f 200,— en f 300,— variëren, worden uitgegeven.

uit:
Het Vrije Volk
6 augustus 1963


Stadsvlag gehesen op nieuwe Statenflat

Op tien verdiepingen hoog heeft vanmorgen de waarnemend wethouder voor Openbare Werken van-Rotterdam, de heer R. Langerak, de stadsvlag gehesen op de Statenflat aan het Bentinckplein.

De flat heeft zijnn eerste huurders ai ontvangen. De overdracht van het imposante, architectonisch fraai en speels uitgevoerde gebouw met tachtig (dure) huurwoningen zeven winkels,’ een kiosk in de hal en 25 garages alsmede zes kantoorruimten en een dienstwoning, had juist plaatsgevonden.

Wethouder Langerak noemde het gebouw (voor de Nationale Levensverzekeringsbank een goed’ beleggingsobject) voor de stad een aanwinst en tegelijkertijd toch ook voor de volkshuisvesting niet zonder belang.

Want de huurders laten goedkopere huurwoningen achter die nu beschikbaar komen voor woningzoekenden, die de zoveel lagere huren kunnen opbrengen.

De flat is nog moeilijk bereikbaar, maar de wethouder zegde toe, dat de nodige voorlopige voorzieningen zullen worden getroffen en dat in de binnenhof binnen drie maanden een verkeerscircuit zal zijn aangebracht.

Het bouwwerk is ontworpen door’ architect ir. Harry Nefkens,’ die lovend sprak over de samenwerking met de hoofdaannemer Voormolen en met de gemeentelijke diensten.

Namens de directie van de Nationale heeft de heer mr. P. Steinz zijn waardering voor de realisatie van het bouwwerk uitgesproken.

De bouwgeschiedenis heeft i wel lang geduurd. Al in 1957 werden de schetsen gemaakt, herbouwplichten moesten bijeengebracht worden, ter plaatse moest gesloopt worden (C & A was daar o.a. toen nog gevestigd) en ten slotte kon op 29 februari 1960 met het graafwerk worden begonnen.

Een maand later ging de eerste paal in de grond. En vandaag is de flat nog niet afgebouwd: de openingsplechtigheid vond plaats in een ruimte met nog kale betonmuren.

Architect Nefkens en de heer Voormolen wezen op de moeilijkheden die vooral de personeelsbezetting veroorzaakt hebben. De aannemer moest Spanjaarden aantrekken; dat heeft bijzonder voldaan. *

uit:
Het Vrije Volk
16 augustus 1963

De Statenflat te Rotterdam

Op 16 augustus 1963 is het – in opdracht van de Nationale Levensverzekering-Bank N.V. te Rotterdam gebouwde – woningcomplex de ‘Statenflat’ door de hoofdaannemer N.V. Aannemingsmaatschappij v/h H. en P. Voormolen als ‘eerste oplevering aan de Nationale overgedragen.

De ‘Statenflat’ is gelegen aan het Bentinckplein te Rotterdam op de kruising van de Statenweg en Walenburgerweg. De Statenflat maakt deel uit van de grote verkeersweg, komende uit het zuiden via de Maastunnel en tunneltraversen naar het noorden in de richting Den Haag en Amsterdam.

Het gebouw omvat een kelder, begane grond, entresol en tien woonlagen met totaal 7 winkels, 1 kiosk, 25 garages, 6 kantoorruimten, 80 woningen en 1 dienstwoning.

De begane grond heeft een lengte van ca. 74 meter bij een breedte van 18 meter; de hoger opgaande bebouwing is 68 meter lang en ca. 15 meter breed; de totale hoogte boven de straat is 36 meter.

Op de begane grond bevinden zich de winkels, de garages, de kiosk en de hoofdentree, op de entresol de dienstwoning en de kantoren en op de verdiepingen de woningen. In de kelder zijn gemeenschappelijke dienstruimten en de magazijnen van de winkels.

De hoofdentree en de naastliggende kiosk zijn samengesteld uit blank geanodiseerde aluminium puien. De winkelpuien zijn van met aluminium bekleed staal. Boven de winkelpuien c.a. is een drie meter brede luifel, aan de onderzijde bekleed mat blank gelakt Amerikaans grenen deeltjes en langs de voorzijde met – in de toekomst groen wordende – koperen beplating. De bovenzijden van de luifel en van de achterbouw zijn belegd met groene dranata-tegels. Voorzieningen zijn getroffen voor het op de luifelrand aanbrengen van neon-opschriften van de winkelbedrijven.

De gevelpenanten en gevelwanden van de begane grond zijn bekleed met geschuurd Lavalite, een natuursteensoort van eruptieve oorsprong. Boven de luifel de stalen puien van de dienstwoning en de stalen glasramen van de hoog opgaande winkels. De gevelafwerking van de woningen, ook bij de gaanderijen, bestaat uit borstweringplaten met ingetrild wit keramisch mozaïek. Boven de borstweringen zijn houten glaskozijnen met stalen ramen en metselwerk van donkerbruine verblendsteen. De borstweringen onder de ramen langs de gaanderijen zijn gemetseld van lichtgele verblendsteen.

De differentiatie van de woningen is als volgt: 10 woningen met 4 kamers, 59 met 3 kamers en 12 met 2 kamers. Het merendeel van de woningen heeft een woonkamer welk zo groot is (ca. 40 m2), dat doormiddel van een door huurders te plaatsen tussenwand een extra vertrek (met eigen toegang tot hal) te formeren is.

De grootte van de winkels varieert van ca. 350 m2 tot ca. 90 m2. De bevoorrading van de winkels vindt plaats via de achter het gebouw gelegen Boisothof, van waaruit behalve toegang tot de winkelruimten tevens toegang is naar de in de kelder gelegen magazijnruimten.

In de hoekwinkel langs de Walenburgerweg is tevens verkoopmogelijkheid op een ingebouwde entresolruimte. Ter verlevendiging van de hoofdentree en ten gerieve van de bewoners is een in aluminium uitgevoerde tijdschriftenkiosk aangebracht.

In het complex zijn opgenomen een zevental garages met ingangen in de Boisothof, de overige 18 garages zijn als afscheiding van deze hof gebouwd langs de Boisotstraat.

De kantoren zijn gelegen op de entresolverdieping en toegankelijk door een afzonderlijke verdieping ingang aan de Walenburgerweg.

Het verkeer naar hogere verdiepingen wordt verzorgd door twee hoogst moderne personenliftinstallaties, opgesteld in een gezamenlijke schacht naast het hoofdtrappenhuis. De hoofdtoegang tot de liften bevindt zich in de hal van de hoofdentree. De wanden van deze hal zijn evenals de buitenwanden op de begane grond bekleed met Lavalite-natuursteen.

Het transport van huisvuil geschiedt met een vuilnisemmer-liftinstallatie met toegangen op de begane grond, op entresol en op alle verdiepingen. De vuilnisemmers kunnen vanaf de gaanderijen uit de woningen weggenomen worden uit vuilnisemmerkastjes.

Voor noodgevallen is een tweede trappenhuis aangebracht bereikbaar van het einde van elke gaanderij af.

Aan de afwerking van de gevels en van het inwendige van het gebouw zijn, evenals aan geluidwerende constructies, hoge eisen gesteld, zodat als resultaat zeer gerieflijke en uiterst moderne woningen en winkels verkregen zijn.

uit:
Bouw
nr. 51
19 december 1964