Bouwerij op het E.N.K.A terrein te Hillegersberg

Op het voormalig voetbalterrein van de E.N.K.A. te Hillegersberg wordt de bouw ondernomen van een blok van 34 panden, bevattende vrije boven- en benedenhuizen, liggende langs de Ceintuurbaan en de Lischbloemstraat.

De hoekpanden bevatten een garage. De benedenhuizen bevatten twee kamers ensuite, 1 ruime slaapkamer, 1 keldertje, een flinke keuken en een tuin. De bovenhuizen bevatten twee kamers ensuite, 3 slaapkamers en een badkamer. Zoowel boven- als benedenhuizen hebben flinke warande’s

Er zal een breede nieuwe verbindingsweg worden aangelegd van de woningen langs de Ceintuurbaan rechtstreeks naar den Straatweg te Hillegersberg, zoodat men in enkele minuten den Straatweg bereikt, zonder dus den omweg te moeten doen, zooals die tot heden noodig was.

De bouw staat onder leiding van den architect Jac. Ouwerkerk te Hillegersberg in samenwerking met den heer Nouse aldaar.

De bouwers zijn de heeren Slot, Hofman, Vermeulen & Bocquet, Barendrecht, Gebr. Manse, Gebr. Roovers, Van Utrecht, De Graaff, Edelschaap & Blom.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
17 april 1934
blz 17