De groote loodsen en pakhuizen der N.A.S.M. aan de Rijnhaven

De N.A.S.M. beschikt thans over een groote vloot, de passagiersschepen Rotterdam 24.149 ton, Nieuw-Amsterdam 17.149 ton, Noordam en Rijndam 12.500, Maasdam, Edam, Spaarnedam en leerdam 11.800, Volendam en eerlang de Veendam 15.000 en de Statendam 30.000 ton staat op stapel. Tot deze categorie behoort ook de Warsawa 4.300 ton.

Het groote kantoorpand werd in den aanvang dezes jaars betrokken en de enorme betonloodsen aan de Rijnhaven zijn in gebruik genomen.

Zoo is uit de kleine onderneming van Plate Reuchlin & Co. deze machtige maatschappij gegroeid, met een in de Nederlandsche reederij ongeëvenaarde kracht van middelen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 maart 1923