Het nieuwe terrein van V.O.C. Rotterdam

Op feestelijke wijze is het nieuwe voetbalterrein van V.O.C. aan den Schieweg te Rotterdam geopend.

Het terrein is, hoewel ver van de stad, aangenaam gelegen, te midden van een landelijke omgeving, terwijl het aan de westelijke zijde door de verhoogde Ceintuurbaan, welke er langs loopt, ten deele tegen den wind wordt beschermd. Er zijn geen kosten en zorgen gespaard om het terrein geheel naar behooren in te richten. Ter rechterzijde van den ingang is het restauratie-gebouw en links een flink gebouw als kleedkamer voor de spelers.

Aan de westelijke zijde is een reusachtige tribune opgericht en aan de zuidzijde op een ruim veld de tribunes voor den tweede rang. Verder is alles aangebracht wat noodig is om het geheel tot een eerste klas speelterrein te maken.

De opening werd door het prachtigste weder begunstigd en half Rotterdam was vertegenwoordigd.

Te een ure vereenigden zich de voormannen der sportwereld met hunne dames voor het restauratiegebouw en nam de voorzitter der vereeniging de heer D. van Prooijen het woord om allen het welkom toe te roepen en zijn dank te brengen aan allen, die hadden meegewerkt om V.O.C. in het bezit te stellen van dit fraaie sportterein.

De heer J.F.L. Reudler, eerelid en voorziter der verfraaiingscommissie, bracht hulde aan het bestuur voor zijn arbeid en bood namens een aantal leden verschillende geschenken aan: een uurwerk, een bondsvlag, een complete collectie seinvlaggen en wimpels enz.

De heer A. den Held bood vervolgens onder een hartelijke toepasselijke toespraak aan de vereeniging twee fraaie voetballen aan.

uit:
Het nieuws van den dag
14 oktober 1912

Hoewel het terrein half onder water stond, lieten de voetballers zich niet afschrikken. De wedstrijd V.O.C. Sparta te Rotterdam ging door.

uit:
Leeuwarder Courant
9 januari 1926