Kantoorgigant in Centrum

Veertien etages gaat het kantoorcomplex tellen dat medio 1976 aan de Aart van Nesstraat zal zijn verrezen. Met de bouw van dit mammoetkantoor op de plaats van het voormalige Luciaklooster wordt voor ongeveer 1.800 mensen nieuwe werkruimte geschapen.

Wethouder H. W. Jettinghoff slaat op 5 december de eerste paal voor de flat waarvan de bouw een investering van zestig miljoen gulden vergt. „Met de realisering van het complex willen wij bijdragen tot een verdere verdichting van de binnenstad van Rotterdam aldus” zei ir. K. Groot, directeur van Delta Lloyd Vastgoed gistermiddag bij de presentatie van de plannen. De Amsterdamse verzekeringsmaatschappij die in de bouw een goede belegging zag, meent dat kantoorgebouwen van deze omvang maar in enkele Nederlandse steden gepland, waaronder in Rotterdam. „Wij hebben een goed vertrouwen in deze stad”, zei hij.

De heer K. Groot verwacht dat over 2% jaar bij de oplevering zeker het overgrote deel van de 20.000 m2 kantoorruimte zal zijn verhuurd. „Ook als er een tijdelijk overschot is in kantoorruimte, in Rotterdam, zal de concurrentieverhouding zodanig zijn dat het verhuren ervan voor ons interessant blijft.” Er hebben al gesprekken plaats gehad met enkele potentiële huurders. Volgens de wensen van de wethouder van stadsontwikkeling krijgt het straatfront zo veel mogelijk een openbare bestemming. Langs het trottoir tegenover hotel Atlanta komen enkele winkeltjes en mogelijk een kiosk. Via de Luciastraat is de zes lagen tellende parkeergarage bereikbaar die plaats biedt aan 335 auto’s.

Architect ir. B. Th. Kraayvanger geloofde zelfs dat met de realisering van het complex in het stadshart het leefmilieu in de Rotterdamse city kan verhoogd: „Wonen, werken, eten en amusement zonder meer in elkaar kunnen grijpen. Dat bereik je als meer mensen die binnenstad gaan gebruiken.”De ligging van het DeltahuiS, zoals het, gebouw nu is gedoopt, noemen de projectontwikkelaars ook ideaal. „Het is uit alle richtingen per auto maar ook per metro,’ tram en trein gemakkelijk bereikbaar”, aldus ir. Groot. Hij noemt het spectaculair opgezette kantoorcentrum bovendien een sieraad voor de omgeving van Lijnbaan en Coolsingel. Vermeden is dat aan de Aertvan Nesstraat een recht-toe-recht-aan flat wordt neergezet. Om de twee etages springt de gevel wat in. Deze „loggia’s” zullen ’s avonds worden verlicht wat ook tot een verlevendiging van het stadsbeeld moet kunnen’ bijdragen. De gevels worden uitgevoerd in een bronskleurig aluminium. De ruiten zijn van zon- en warmtewerend glas. De trappenhuizen in de gevel worden bekleed met een keramisch materiaal.

Het heeft de ontwerpers er alles aan gelegen om het Deltahuis 4eTlaten< aansluiten -bij deomliggende bebouwing. ■ Aan; de voorkant bereikt het complex een hoogte,van, 28 meter die gelijk is aan de top van het hotel Atlanta. Aan de zijde van de Hennekijristraat reikt het kantoor tot 55 méfer hoogte, gelijk aan de torenflat die ‘ achter de: Amrobanki in. aanbouw, is. •

uit:
Het Vrije Volk
14 november 1973