De noodbioscoop Lutusca

De noodbioscoop Lutusca

Deze bioscoop wordt gebouwd op den hoek van de Kruiskade, bij wat eenmaal de ingang van de oude Diergaarde was. Het gebouw wordt 75 meter lang en 25 meter breed. De voorbouw krijgt een hoogte van 9 meter, de zaal van 12 meter, het toneel van 18 meter. De zaal biedt ruimte voor 999 bezoekers. Blijkbaar is het niet gelukt om den 1.000en bezoeker nog een plaats te bezorgen. De naam is een samenstelling van de oude in Rotterdam vertrouwde bioscoopnamen: Lumière, Tuschinksi, Scala.

Eerst was het plan het verwoeste Grand Theatre van den Pompenburgsingel te herbouwen op een terrein aan den Schiedamschen singel, reeds jaren eigendom van het concern-Tuschinski. Het Nieuwe Grand Theatre zou dan de buurman zijn geworden van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Wijzigingen in het stadsplan hadden tot gevolg, dat dit voornemen halverwege bleef steken. De gedupeerde eigenaars van de zes bioscopen (het concern Tuschinski exploiterde in het oude Rotterdam drie bioscopen) ziende hoe de gebleven bioscopen bloeiden en begeerig om mee te deelen in den goudstroom, wendden zich tot de verantwoordelijke instanties om bouwvergunningen, juist op een moment, dat besloten was, geen noodgebouwen meer neer te zetten. Ze hebben toch nog toestemming tot bouwen gekregen, echter onder voorwaarde, dat ze elkaar zouden vinden en zouden besluiten tot gezamenlijke exploitatie van een noodbioscoop. In den aannemer G. van der Welle hebben de architecten (de heeren J.P.L Hendriks, W. v/d Sluis en L.A. v/d Bosch) den man gevonden, die zich opgewassen voelende tegen de moeilijkheden in de materialenvoorziening, den materialenaanvoer, en vooral de personeelsbezetting zelfs een boeteclausule heeft durven aanvaarden en zich contractueel verbonden heeft, het gebouw na 34 weken op te leveren.

In october zal dus de nieuwe bioscoop Lutusca haar deuren openen. Want ook de stoffeering is verzekerd en zelfs de stoelen zijn in de opslagplaatsen van het concern Tuschinkski te ’s-Gravenhage bewaard gebleven voor de roofzucht van den bezetter. De kosten van deze bouw wel 2,5 maal zoo duur zal zijn als vroeger, niet ver van een miljoen gulden af blijven. Het contract voor de huur van den grond voorziet in een tijdperk van vijf jaren. Gaan we eenmaal Rotterdam bouwen volgens het plan-VanTraa, dan zal deze noodbioscoop blijken te liggen juist in het hart van den nieuwen Westersingel, die uitloopt op het nieuwe station D.P. Weliswaar zal het gebouw verrijzen op een strook in het midden van den nieuwen singel, die niet voorbestemd is bebouwd te worden, maar verdwijnen zal Lutusca moeten. Of dat reeds over de gecontracteerde vijf jaren zal zijn, wie kan zoo ver in de toekomst zien?

uit:
De Maasstad
6e jaargang, nummer 2
mei/juni 1946