Het nieuwe Zusterhuis van Eudokia

Hierboven vindt men een afbeelding van het groote nieuwe zusterhuis, dat volgens de plannen der architecten Lengkeek en Stuivenga alhier en te Zeist zal worden gebouwd met het front en de aparten ingang aan de Veurstraat. Zulke ten behoeve van de nu hoofdzakelijk in het voorgebouw aan den Bergweg onder dak gebrachte zusters van het Gereformeerde Ziekenhuis “Eudokia” aan den Bergweg. Men wil namelijk voor eventuele uitbreiding ruimte vrij maken in dit voorgebouw en bovendien aan de zusters een prettiger en moderner tehuis geven. Bovendien krijgt de linnenafdeeling in het souterrain van het nieuwe gebouw een royaler huisvesting dan ze nu in het bestaande complex heeft.

Het nieuwe zusterhuis wordt 50 meter lang en 11 meter breed. Op den begane grond komen naast ingang en hal een eetzaal voor 250 personen met dienstkeuken en afwaschruimte. Terwijl aan de tuinzijde een groote conservatiezaal wordt gemaakt met een ruim en gezellig terras. Op de vier verdiepingen komen ongeveer 100 zusterkamers, badkamers, enz: in de kap komt nog een bergzolder.

Tot aan de eerste verdieping wordt het gebouw opgetrokken van beton, terwijl verder ook de trappen en gangvloeren in dit materiaal zullen worden uitgevoerd. De zustervertrekken krijgen houten vloeren en dito balklagen.

De architectuur houdt het karakter van het laatst aangebouwde gedeelte. Onder het hooge leien dak komen gevels van geelgrijzen Waalsteen. Eenvoudig maar kloek en door de goede ordonnantie welke op bovenstaande teekening te zien en te waarderen is, tevens monumentaal zonder daarom aan de vriendelijkheid te kort te doen, welke men voor zoo’n verpleegstershuis graag ziet.

Voor “Eudokia” beteekent deze verdere uitbreiding een belangrijke verbetering, die stellig al vroeger zou zijn tot stand gekomen als niet de moeilijke tijden ook op dit terrein tot voorzichtigheid verplicht hadden. Maar nu het zoo ver is, kan men niet anders dan het bestuur loven, dat tot de stichting van dit belangrijke gebouw besloot. Temeer omdat één ding vasstaat, men bouwt op het ogenblik goedkoop!

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
18 oktober 1933