Een nieuwe Hervormde kerk op Feijenoord

Een belangstellend lid van de Ned. Herv. Kerk te Rotterdam heeft, zooals we indertijd meldden, een belangrijke gift gedaan tot den bouw van een kerk op Feijenoord voor de Ned. Herv. Gemeente. Op Feijenoord bestaat de afzonderlijke gemeente, die dus ook onafhankelijk is van de Rotterdamsche, eerst sedert kort. Vroeger behoorden het geheele Noordeneiland en Feijenoord tot het kerkelijk gebied van IJsselmonde. Thans is de gemeente onafhankelijk en zij zal een eigen predikant beroepen.

De bouw van bedoelde kerk is opgedragen aan den bekenden architect, den heer B. Hooykaas jr., die indertijd ook de fraaie Noorderkerk bouwde en de Oosterkerk geheel restaureerde. Het is ons zeer aangenaam nu reeds vóór de aanbesteding, onzen lezers een afbeelding van het nieuwe kerkgebouw naar het ontwerp van genoemden architect te kunnen aanbieden.

De kerk wordt gebouwd aan de Oranjeboomstraat en Persoonstraat, rondom geheel vrij. Als men de veertig meters breede Oranjeboomstraat inkomt, zal men het kerkfront met den toren recht voor zich hebben; langs de kerk om loopt eenerzijds de Oranjeboomstraat voort, anderzijds begint de Persoonstraat.

Dat deze kerk, ondanks haren eenvoud, zeer fraai zal worden, kan men in de hier gereproduceerde schetsteekening reeds zien. Zij wordt opgetrokken van baksteen, met toepassing van hard- en zandsteen. Haar lengte zal bedragen 50 meter, haar breedte 28 meter en de toren zal 60 meter hoog zijn. Het schip biedt ruimte voor vijftienhonderd menschen.

De hoofdingang is, in den toren, daarachter is een ruime vestibule, daarachter de toegang tot de kerk. De spreekstoel komt te staan recht tegenover de ingang, daaromheen een doophek met banken voor de kerkelijke autoriteiten. Galerijen in het rond zullen aan de oploopende, statige wanden een fraaie reliëf geven. Bij de kerk zal gebouwd worden een ruime predikantenwoning.

Het ontwerp van den heer B. Hooykaas jr. belooft veel: in den krans van kerktorens die uit de stad opsteken, zal deze 60 meter hooge toren zeker niet het minste figuur maken. Aan de Mosseltrap, op de Leuvenbrug zal onder andere de toren te zien zijn.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
16 maart 1897