Wederopbouwplan

Rotterdam beleeft vandaag een belangrijke dag. Eindelijk is het plan tot wederopbouw van de nu al bijna zes jaar geleden verwoeste binnenstad aan de openbaarheid prijsgegeven, te voorschijn gekomen uit de ambtelijke sfeer, waarin het uitgebreid is, gesteld voor het forum van de bevolking, die in die binnenstad de volgende honderd jaar leven en werken moet.

D-day zei wethouder Kraayvanger.

Het scherm gaat op, zei de directeur van Stadsontwikkeling, ir. Van Traa. Moge de confrontatie van het plan met de volksgemeenschap tot resultaat hebben, dat het plan tot een levend element in onze gedachten wordt en dat er vruchtdragende discussies om ontstaan. Want eerst door de vervulling van die beide wensen kan het vurige gewenste resultaat bereikt: een bloeiende, mooi stad, waarvoor en waarin het een voorrecht is te kunnen werken.

Iedere vergelijking gaat mank. Niettemin zal men willen weten, wat zoveel mogelijk in getallen uitgedrukt aan woningen, kantoren, bedrijven, bioscopen, enz. herrijzen zal op de leeggevaagde vlakte, die eens het warme kloppende hart van Rotterdam was. Goed, men zal die vergelijking hebben. Maar bedenk de enorme verschillen, de verschillen in omstandigheden behoeften en toekomstmogelijkheden, de verschillen in omstandigheden behoeften en toekomstmogelijkheden, de verschillen ook in technische economische en financieel opzicht. En tenslotte: tussen plan en realiteit ligt een lange, lange weg. Toch…. de vergelijking:

24.978 woningen verwoest. Aanzienlijk minder woningen geprojecteerd door verlegging naar de buitenwijken

22,5 kilometer winkelfront. 17 kilometer geprojeceerd + 13 kilometer met gemengde bebouwing.

1.001.000 m2 bedrijfsruimte. Geprojecteerd (raming na aftrek van wat naar Spaansepolder e,d. gaat) is 883.000 m2

3 schouwburgen + 2 concertzaken en 12 bioscopen verwoest. Gereserveerd voor schouwburgen en concertzalen 20.000 m2. Voor bioscopen ruimten tot 19.000 zitplaatsen, of in totaal 20% meer dan voor de oorlog.

64 hotels met 500 bedden verwoest. Twintig hotels geprojecteerd waardoor het vooroorlogse aantal bedden (1.300) overschreden wordt

24 kerken verwoest. 19 kerken geprojecteerd.

Uit
Het Vrije Volk
10 april 1946