Een nieuw gebouw aan de Tuindersstraat

De Eerste Rotterdamsche Stoom- en Electrische Wasch- en Strijkinrichting aan de Baan 123 wordt eerlangs verplaatst naar de Tuindersstraat, naar een nieuw te bouwen inrichting. Grond er voor is gekocht tusschen de zwem- en badinrichting en de Koningin Emmaschool, de oude huisjes daar zullen worden gesloopt.

Hoe het uiteraard eenvoudige gebouw zich zal aansluiten aan de belendende architectuur toont bovenstaande afbeelding. De plannen voor de nieuwe wasscherij zijn van den architect B. Bakker, alhier

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
4 januari 1909