De Willem Schürmannflat in de Parklaan

Hierboven de afbeelding van het flatgebouw, dat door de N.V. “Willem Schürmann” aan de Parklaan op den hoek van de Parkstraat wordt gebouwd. Architect is de heer W. van Tijen alhier, die ons echter verzocht mee te deelen, dat ook de architectem J. Uyterlinde en ir. W.I.H. v.d. Broek hun aandeel hadden in het project.

Het gebouw wordt door de Gebr. Uyterlinde gebouwd en zal in het a.s. voorjaar gereed zijn. Het bevat een kleinere benedenwoning en een kantoor in de Parkstraat en voorts zeer groote etages van 9,50 bij 18 M. oppervlakte, uiterst gerieflijk ingericht.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
20 september 1932
blz 9