Nieuw gebouw der Huishoudschool

Aan den Noordzijde van de Graaf Florisstraat is, uiterlijk althans, gereed gekomen het nieuwe gebouw der Huishoudschool.

Te midden van de woonhuizen maakt het massale bouwwerk, ontworpen door den architect J.J. Gort, uit Den Haag, een impossanten indruk. De aannemersfirma H. en P. Voormolen, die voor de uitvoering heeft gezorgd, zal het grote karwei in het midden dezer maand opleveren. Dan zal nog voor de meubileering moetn worden gezorgd, zoodat het wel het volgende jaar zal worden eer de Huishoudschool van haar tegenwoordige bescheiden onderdak aan de Middellandstraat naar het nieuwe schoolpaleis zal kunnen verhuizen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
6 november 1924