Magazijn Esders

Na drie jaar onderhandelen heeft de firma Esders eindelijk haar tunnel onder de Hoofdsteeg van het oude naar het nieuwe magazijn gekregen en – zooals verleden week al werd verteld – is men met de voorbereidingen voor den tunnelbouw begonnen. Hierboven geven we een afbeelding van de gevels van het nieuwe magazijn, dat speciaal voor den verkoop van dameskleeding wordt gebouwd en dat dus in de eerste plaats een belangrijke vergrooting van etalageruimte moet brengen. Aan de Hoofdsteeg komt een zoogenaamde passage achter het Vulpenhuis om en in totaal krijgt de firma Esders er door het nieuwe gebouw een 100 M. etalagelengte bij. Met de etalages van de reeds bestaande panden op de twee hoeken van den Houttuin, wordt de etalagelengte in het a.s. voorjaar plus minus 225 M. en doet, wat dit betreft, voor ‘De Bijenkorf’ nauwelijks onder.

De firma Esders is 35 jaar in Rotterdam gevestigd en dit is haar zesde uitbreiding in dien tijd, wel een bewijs dat ze met de stad is meegegroeid en dit ook wil blijven doen. Toch zei ons de directeur, de heer Laufersweiler , dat vooral de lasten, die de steeds uitgebreider en ingewikkelder sociale wetgeving op het winkelbedrijf is gaan legge, hem op het moment zouden doen aarzelen, de nieuwe uitbreiding door te zetten, als men er niet reeds zoover mee op streek was.

Niet de concurrentie is het groote gevaar voor het winkelbedrijf; waar concurrentie is, is leven, en hoe mooier en grooter magazijnen een stad heeft, hoe meer ze trekt. Ook koopers uit den vreemde. Wat dit betreft ziet de directeur van Esders in ‘De Bijenkorf’ op den duur eerder een voordeel dan een nadeel voor de andere Rotterdamsche magazijnen, want ongetwijfeld zullen vooral uit het Zuidwesten van ons land duizenden door dit machtige winkelpaleis worden aangetrokken.

Het nieuwe magazijn van Esders krijgt een oppervlakte van 700 vierk. meter en aan verkoopruimte wordt er, inclusief het sousterrain, 2800 vierk. mee gewonnen. Een attractie moet de tunnel worden, die heel fraai wordt aangekleed en zeer sterk verlicht. Een merkwaardigheid wordt ook het in het groote magazijnpand ingebouwde ‘Vulpenhuis’. Door de firma Esders is er een zeer hoog bedrag voor geboden, doch de eigenaar wilde daar geen genoegen mee nemen. Het huis wordt nu – gelijk de teekening hierboven laat zien – geheel ingebouwd.

Het nieuwe magazijn is en wordt grootendeels van beton opgetrokken. De gevels worden van baksteen met ruime toepassing van natuursteen en brons aan de winkelpuien. Voor dezen loek van de stad beteekent het nieuwe magazijn ongetwijfeld een aanwinst, want de architecten Bruynzeel en Ketel maakten er een kloek ontwerp voor.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
21 oktober 1930
blz 19

Het nieuwe pand van Esders

Het nieuwe pand van de firma Esders aan de Hoofdsteeg, dat door een tunnel wordt verbonden met het reeds bestaande pand aan de overzijde, is thans bijna gereed; Vrijdagavond zal het nieuwe magazijn officieel worden geopend. De foto hieronder toont de hoek van het gebouw, dat werd opgetrokken volgens de plannen van de architecten Bruynzeel en Kethel. Het aanzien van de binnenstad gaat er weer goed mee vooruit.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
24 maart 1931
blz 13