Sluitstuk westelijke kant van Coolsingel

Het architectenbureau ir. E.H. & H.M. Kraaijvanger c.i. te Rotterdam heeft in opdracht van Philips Pensioenfonds een ontwerp gemaakt van een kantoorgebouw met zes winkels, dat zal verrijzen op de hoek van de Coolsingel en de Kruiskade.

Afgezien van de bebouwing rondom het Hofplein, die nog in een voorbereidend stadium verkeert, zal de westelijke zijde van de Coolsingel na het gereedkomen van dit pand gesloten zijn. Men verwacht dat de rijksgoedkeuring in het begin van 1957 zal worden verleend.

Het nieuwe kantoor sluit aan op het gebouw van Slavenburg’s Bank, doch laat de noordelijke glazen gevel vrij. Aan de zijde van de Coolsingel komen over een breedte van ongeveer 42 meter vier winkels. Boven deze winkels springt het gebouw ongeveer zeven meter terug. De kantoorvleugel aan de Coolsingel wordt 48,60 meter breed en steekt dus aan de Kruiskade bijna zeven meter over de straat uit. Dit uitstekende gedeelte wordt geschraagd door twee kolommen.

De twee winkels aan de Kruiskade worden 33,40 meter breed, de kantoorvleugel krijgt daar een breedte van 27 meter. Het gebouw wordt in totaal 24,50 meter hoog. De zes winkeliers krijgen elf etages tot hun beschikking. Het werk zal worden uitgevoerd door het Aannemingsbedrijf Gebr. Van den Luitgaarden

uit:
Het Vrije Volk
12 november 1956