Breitnerstraat verbreed tot 35 meter

De Breitnerstraat is niet het gelukkigste onderdeel geweest van het uitbreidingsplan ‘Dijkzigt’. Maar nu er koopers zijn gevonden voor de laatste perceelen bouwgrond die aan deze straat nog te koop waren, heeft men ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het midden van deze straat een plein-vormige verbreeding te maken, die den afstand tusschen de voorgevels op 35 meter brengt. Waardoor het pijpenla-achtige karakter vanzelf zal verdwijnen, terwijl voortuintjes aan weerskanten tevens een groene onderbreking in de straatwanden zullen brengen.

Aan de Zuidzijde gaan de bouwondernemers Aerts en Schepers alhier, de straat met ene twaalftal panden volbouwen, aan de Noordzijde de firma De Ruyter en Zoon met een achttal panden. Alle van ongeveer 8 meter breedte met geheel vrije woningen van het nieuwste type in deze maat. Het architectenbureau Ten Bosch, dat ook de vijf verdiepingen hooge flat bouwt op den hoek van de Breitnerstraat en het Museumpark, verzorgt eveneens van deze twintig panden de architectuur.

Dit flatgebouw krijgt op de hoek groote open loggia’s met bloemen beplant en bij den hoofdingang eveneens een gemetselde terras voor bloembeplanting, zoodat dit hooge royale huis een fleurige accent geeft en de lange rij nieuwe huizen langs het Museumpark forsch afsluit.

Gezocht wordt nog naar de afsluiting van den kop Nieuwe Binnenweg – Breitnerstraat. Men heeft zich daar, op het particuliere parkeerterrein, dat er thans is, indertijd een groote showroom van maar één verdieping gedacht, doch dit soort lage bouw is moeilijk exploitabel te maken.

Daarentegen zal de hoek Westersingel – Nieuwe Binnenweg, waar nu nog de Oude Gemeenteschool staat, spoedig plaats maken voor een flatgebouw, die dan tegelijk rechtuit gaat en de entree naar het Museumpark belangrijk verruimt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
25 juli 1937