Een hotel en café-restaurant aan den Dortsche Straatweg

Er zit gestadige ontwikkeling in het Over-Maassche. Nu weer wordt aan den Dordtsche Straatweg op den hoek van den Kromme Zandweg het hierbij afgebeelde hotel en café-restaurant gebouwd, dat straks, in het voorjaar, door den heer H. Spoor zal worden geopend en geëxploteerd.

Het plan is van de architect Sutterland alhier, aannemer van het bouwwerk werd indertijd de N.V. voorheen P. Both, eveneens te dezer stede.

Het gebouw, dat zooals men ziet een landelijk karakter heeft, en ontworpen is in aansluiting met de lage architectuur met tuindorpkarakter van de geheele omgeving, heeft een prettig en vriendelijk cachet, juist door zijn eenvoud. Het groote hooge dak geeft den indruk van rust en beschutting.

Het welgegroepeerde complex bevat in de eerste plaats het café-restaurant met serre en ruim terras, dan een apart proeflokaal, benevens drie vergaderzalen, die ook gecombineerd zijn te gebruiken.

Voorts zijn er in het gebouw – behalve een tweetal woningen – 8 logeerkamers met een badkamer, met het oog in de eerste plaats op de voetballende gasten van ‘Feijenoord’ welks terrein daar vlak in de buurt is.

Uiteraard krijgt het nieuwe hotel-restaurant een ruimen wijnkelder en het wordt electrisch verlicht en centraal verwarmd. Het wordt een inrichting, die gezien de gunstige ligging zeker een toekomst heeft.

De aanneemster is met den bouw half October j.l. begonnen en moet in April a.s. het werk voltooid opleveren.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
9 januari 1923