Nieuw gebouw aan de Hoogstraat

Sedert 1950 heeft het hoge smalle gebouw van Singer aan de Hoogstraat eenzaam in een kale vlakte gestaan. Daar komt nu spoedig een einde aan. De Wereldhaven gaat het gebouw geheel opnemen in een complex van 11 winkels, 16 woningen en 20 kantoren. Wethouder J. Meertens sloeg gisterenmiddag de eerste paal voor dit bouwwerk, dat er toe zal bijdragen om de laatste gaten op te vullen in de Hoogstraat-tot-het-viaduct.

De plannen voor de resterende onbebouwde gedeelten van dit stuk Hoogstraat zijn in een vergevorderd stadium. Het ziet er naar uit, dat deze straat, vóór de oorlog door vele Rotterdammers bemind, binnen enkele jaren weer en geheel aaneengesloten gevels zal vertonen, waar gezellig gewinkeld kan worden.

Dit nieuwe complex woningen, winkels en kantoren is ontworpen door de architect Herman Bakker. Aan de straat liggen de elf winkels; daarboven komen twee lagen vierkamerwoningen, die telkens een slaapverdieping boven de woonkamer hebben. De kantoren zijn ondergebracht in het hoogste gedeelte van dit bouwwerk en omsluiten het pand van Singer geheel.

De heer A. Arkenhout, directeur van de Wereldhaven, sprak gisterenmiddag bij de gelegenheid van deze eerste paal in de tearoom ‘Carillon’ een groot aantal belanghebbende toe. “De Wereldhaven wil haar aandeel leveren in de opbouw van Rotterdam”, zei de heer Arkenhout en hij kondigde aan, dat deze maatschappij ook aan de andere zijde van de Hoogstraat een complex van 21 winkels hoopt te zetten.

Hij was er van overtuigd, dat men er binnen twee jaar in zou slagen een aaneengesloten circuit van winkelstraten in het hartje van Rotterdam te bouwen. De bebouwing van Meent, Hoogstraat, Coolsingel en Jonker Fransstraat geeft alle reden tot een dergelijk optimisme.

De heer Arkenhout sprak als wens uit, dat er spoedig een betere premieregeling en soepele regelingen voor de bestedingsplichten zouden komen.

Wethouder Mertens vreesde dat de premieregeling voor Rotterdam niet zoveel beter zou worden, maar voor de bestedingsplichten verwachtte hij spoedig een gunstige beslissing. Dat de Hoogstraat nu binnen afzienbare tijd geheel volgebouwd zal zijn verheugde de wethouder zeer. Hij hoopte, dat Rotterdam genoeg bouwvakarbeiders zou kunnen aantrekken om het huidige hoge tempo in de wederopbouw vol te kunnen houden.

Nadat de wethouder op de mistige Hoogstraat aan de lui-touwen van het heiblok had getrokken en de eerste paal zonder aarzelen in de bodem was gezakt, begaf het gezelschap zich naar café Bouwcentrum. Daar voerde de heer C. van der Linden, voorzitter van de Middenstands-Besturen-College, nog het woord. Hij brak een lans voor de middenstanders, die uit het Centrum gebombardeerd zijn en financieel niet in staat zijn daar te herbouwen. Tot slot besprak de heer C. van Traa, directeur van Stadsontwikkeling, enkele facetten van de wederopbouw van de binnenstad.

uit:
Het Vrije Volk
17 januari 1953