Het nieuwe ziekenhuis

Binnen enkele weken zal het principe-plan voor de bouw van het nieuwe Gemeentelijke Ziekenhuis op een 7 ha. groot terrein van Dijkzigt aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna zal het departement voor de wederopbouw moeten beoordelen of voor deze bouw de materialen beschikbaar kunnen worden gesteld en tegelijk zal de financieringskwestie, die naar ruwe schatting om een bedrag van 25 miljoen gulden gaat, moeten worden opgelost.

Is dan het ogenblik voor het slaan van de eerste paal aangebroken, dan zullen de Rotterdammers nog ongeveer acht jaar moeten wachten eer de ingebruikneming er van het einde betekent van het Coolsingelziekenhuis aan de Crizpijnlaan, waar men dus nog wel een poosje in de beperkte en uit de tijd zijnde gebouwen moet verblijven.

Al weer een prachtig plan, zullen de Rotterdammers denken. Was er niet ‘t grote plan voor het Maritiem Centrum, dat in stilte begraven is? Wat horen wij verder van de vliegveld plannen? Is het Muziekcentrum niet ijskoud door een groot deel van de eigen gemeenteraad ontvangen?

En nu dit? Moeten we er de schouders over ophalen? Wie zo denken, tonen de ongeduldigen te zijn, zien bovendien voorbij, dat er in Rotterdam naar alle kanten toch ook grote dingen in uitvoering zijn. Men kan de Amsterdammer, die hier kwam, geen ongelijk geven, toen hij zei: “Jullie Rotterdammers, zitten er dagelijks midden in, jullie zien nauwelijks meer wat hier allemaal aan de gang is. Het is formidabel. Havens, pakhuizen, gebouwen, industriëleterreinen en bedrijven, wegen, pleinen, spoorwegem. Vertel me eens waar in Rotterdam wordt er eigenlijk niet gegraven en gebouwd?”

Men mag niet te vroeg ‘Hei’ roepen, maar zeker is wel, dat de urgentie aan een betere en ruimere ziekenhuisaccommodatie zeer dringend is. Hoe men ook aan het Coolsingelziekenhuis wijzigt, vergroot en vernieuwt, dit ziekenhuis is wel zo volmaakt, aftands en te klein, dat dr. Van der Schaar, de geneesheer directeur , zeker de laatste zal zijn, die dit nieuwe ziekenhuisplan als een utopie zal willen zien.

De ontwerper, architect ir. A. Viergever, heeft ons verteld, dat het hoofdgebouw 160 meter lang, 22 meter diep en ruim 50 meter met in totaal dertien verdiepingen (twee onder de grond) hoog wordt. Dat er 800 bedden in komen, een maximum. Dat er 230 interne zusters zullen kunnen wonen. Dat er per dag 1.600 bezoekers kunnen worden verwerkt die door een rationele indeling der ‘verkeerswegen’ (gangen, liften, enz.) elkaar niet in de weg zullen lopen. Voorts, dat het hoofdgebouw, dat verpleeggebouw is, uit drie elementen bestaat, duidelijk op de afbeelding te zien met twee liftkokers, elk met vier liften.

In de uitlopers aan de achterzijde vindt ge dan het ‘Medisch Centrum & onderwijs- en directieruimten, aan de zuidkant en de noordkant de entree en poliklinieken, apotheek e.d. Het tweede frontgebouw is het zustersverblijf met alle accommodatieruimten die een modern ziekenhuis maar kan verlangen, evenwel zonder enigerlei luxe, noch in aankleding noch in ruimtegebruik.

En kenmerkend in zijn moderniteit naar buitenlandse voorbeelden, wordt de dubbele corridor op elk der verdiepingen van het hoofdgebouw, die naar de buitenliggende zijden toe de patiëntenzalen zullen hebben – tussen de corridors in – de dienst- en werkvertrekken van ‘t verplegend personeel die mechanisch van licht en frisse lucht worden voorzien.

Door deze inrichting wordt een ontzaglijk geloop voorkomen omdat alles dichtbij is: “to save te nurses steps”, zoals de Amerikanen zeggen.

Wij zullen onze lezers niet vermoeien met allerlei details. Waarom? Daartoe bestaat in de komende tien jaren nog wel eens de gelegenheid, hopen we.

Slechts wijzen we er op, dat het ziekenhuis ook voor Rotterdam-Zuid zeer gunstig gelegen ligt, terwijl het gemakkelijk op de stadsverwarming van de centrale Schiehaven uit bediend kan worden.

De realisatie van dit plan gaat wel betekenen, dat het Zuiderziekenhuis zal moeten wachten op definitieve afbouw, al zullen gedeeltelijke uitbreidingen mogelijk blijven.

Men mag dit plan een goed ontvangst toewensen.

uit:
Het Vrije Volk 
12 maart 1949Eerste paal voor nieuw ziekenhuis te Rotterdam

Mr. G.E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, heeft Maandagmiddag de eerste paal geslagen voor het nieuwe Gemeenteziekenhuis dat op ‘Dijkzigt’ in de nabijheid van het Ahoygebouw, zal verrijzen en dat in de toekomst de taak zal overnemen van het in de oorlogsdagen van 1940 grotendeels verwoeste ziekenhuis Coolsingel.

uit:
Leeuwarder Courant
21 oktober 1952

Het nieuwe pathologisch-anatomisch instituut

Het ziekenhuis Dijkzigt, dat in de loop van 1960 in gebruik zal worden genomen en in 1961 geheel gereed zal zijn, gezien vanaf het nieuwe kantoorgebouw van de. Unilever. De Euromast lijkt naast het ziekenhuis niet meer dan een opgetiigde sigaret, maar. de uitzichttoren steekt toch een flink stuk boven het hoge ziekenhuis uit. Op de voorgrond ziet men de heipalen voor het nieuwe pathologische-anatomisch instituut, dat dus bij het ziekenhuis hoort

uit:
Het Vrije Volk
18 augustus 1959