De opening van het Sparta-stadion

De plechtige opening van het Sparta-stadion is een hartelijk ceremonie geweest, die bewees hoe deze voetbalclub in het hart van de Rotterdamsche en van veel Nederlandsche sportvrienden leeft, hoe gezien ook zij is bij de concurreerende clubs.

Zeer veel belangstelling waren in de groote societeitszaal om twee uur gisterenmiddag samen gekomen: de Burgemeester en mevrouw Zimmerman-Maris, tal van Raadsleden, de directeuren van gemeentewerken en de telefoon, de hoofdcommissaris van politie, de architecten De Roos en Overeynder, tal van aandeelhouders en leden met hun dames en de beide elftallen die straks spelen zouden.

Zij werden hartelijk ontvangen en hartelijk begroet door den voorzitter van Sparta, den heer M.J. Overeynder, die dank bracht aan allen die tot het totstandkomen van dit stadion hadden bijgedragen, in ‘t bijzonder den Burgemeester en den Raad, de aandeelhouders, waarbij hij wijlen den heer J. van Hoboken om zijn vorstelijke gift herdacht en die tenslotte den Burgemeester verzocht het nieuwe terrein te openen.

…..

Toen het gezelschap, met den Burgemeester en zijn echtgenoote aan het hoofd, buiten gekomen waren, en den aanval der vele fotografen doorstaan had, was de wandeling naar de eeretribune één grote ovatie. Van alle tribunes, het luidst van de ‘jongenstribune’, klaterde het handgeklap, waarvoor de Burgemeester, den hoed af nemend dankte.

De Post luisterde de plechtigheid op met de muziek, die wel noodig bleek, om het ongeduld van het publiek vanwege den langen tijd, dien de officieële opening vorderde, wat te verminderen.

De strijd tusschen Sparta en Willem II heeft een spannend verloop gehad. Soms werd er kranig gespeeld en de strijd bleek in alle opzichten uitermate geschikt, om niet-kenners van het spel warm te maken voor onze mooie voetbalsport.

De kansen op de overwinning waren soms voor Willem II en dan weer voor Sparta, spelende in het wit, het best.

Eerst vijf minuten voor tijd zorgde Jurgens met een schuiver voor de Spartaansche overwinning. Willem II speelde me 2, Sparta met 5 invallers zonder Van den Berg, Martin van de Wollz, De Groot en Van der Meulen.

Het veld zag er schitterend uit met een schilderachtige omgeving, een riant uitzicht op de stad. Een mooie regenboog verhoogde nog de kleurenpracht.

Juist bij het einde van den strijd ontlastte zich een hevige regenbui.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad 
17 oktober 1916

Opening Sparta-terreinTer gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe Sparta-veld in den polder Spangen, bij Rotterdam heeft het Ned. Sportparkbureau J. Stok G.J. zn., een alleraardigst gedenkboek het licht doen zien met vele kiekjes uit ouden en jongen tijd van Sparta. Jan Stok zelf een bekend voetballer uit ouden tijd, heeft een overzicht gegeven van Sparta’s verrichtingen het laatst jaar.

uit:
Algemeen Handelsblad
16 oktober 1917

Op het Sparta-terrein in de Maasstad werd de voetbalwedstrijd Sparta – Feijenoord gespeeld. De belangstelling was dit keer bijzonder groot. Een spannend oogenblik voor het Feyenoordsche doel.

uit:
Algemeen Handelsblad
27 mei 1929