De nieuwe Kleiweg-Uitweg te Hillegersberg

Op den hoek van den Kleiweg en den Uitweg zal, zooals het Nieuwsblad reeds berichtte, een nieuw pand verrijzen, ter plaatse waar eens het oude café De Haan stond, verborgen achter oude kastanjes en klimop.

Dat rustige hoekjes heeft in ’t laatste decennium een grondige wijziging ondergaan. Aan de overzijde van het café’tje vielen een jaar of 6 à 7 geleden de oude huisjes onder den sloopershamer, waarvoor in de plaats een kolossaal blok huizen verrees.

Wel staan deze panden op Schiebroeksche grondgebied, de overzijde is echter Hillegersberg. Zoodoende moest de schoonheidscommissie dezer laatste gemeente ter plaatse geheel andere normen doen gelden dan in het overige deel van Hillegersberg.

De Hillegersbergsche architect, de heer L.N. Krijgsman Jr. is er evenwel in geslaagd een bevredigende oplossing te verkrijgen. Er wordt thans een blok van vier winkelpanden gebouwd met zes bovenwoningen. Het winkelperceel op den hoek krijgt een winkelruimte van meer dan 90 m2.

De woningen boven de winkels krijgen drie ruime kamers, slaapkamers, badkamer en keuken. Alle vertrekken zijn op dezelfde verdieping gelegen.

De overige drie winkelhuizen hebben de normale oppervlakte. Boven het hoekpand komt een verhoogd gedeelte als afsluiting van de bebouwing aan den Kleiweg. Deze hooge bouw is geheel in overeenstemming met de overzijde, daar voor eenige jaren door den bouwer A. Poot gezet. De hoogte van de te bouwen panden zal 17 meter bedragen.

Het bouwwerk werd opgetrokken van mooie gele steen, met onderpui van verglaasde geveltrippen. Het dak zal worden afgezet met zwarte verglaasde pannen.

Met den bouw zal spoedig worden begonnen, daar de plannen reeds door de schoonheidscommissie zijn goedgekeurd.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
3 september 1937