De Isola huizen

Verleden week hebben we een uitvoerige beschrijving van het Isola-stelsel gegeven en medegedeeld, dat de gemeente Rotterdam reeds 9 typen van dat stelsel gebouwd heeft en nog honderden bouwen gaat.

Tot 15 october kan ieder in Rotterdam de voltooide en gedeeltelijk gemeubileerden huizen gaan zien. Ze staan in de Dortmondstraat bij den Groene Hilledijk. Wij raden een bezoek aan.

We hebben thans het genoegen een afbeelding van de huizen en hun plattegrond te kunnen aanbieden.

Ter toelichting van het perspectief – ontwerp der architecten Pauw en van Hardevel diene nog, dat het beton, dat het beton een heel lichtgele saus heeft gekregen en de op de plaat zwarte banden donkerbruin zijn. De deuren en luifel zijn gehouden in zwart en oranje. De kleuren zijn o.i. zeer goed gekozen en geven aan het geheel een fleurig, vroolijk aanzien. Van het grauwe en sombere tot voor kort aan betonbouw noodzakelijk adhaerent gedacht, is geen spoor overgebleven.

Ook het geveltje is aardig en doet geen oogenblik aan eentonigheid denken. Het is een profetie, dat men, al zoekende, voor het beton een zeer bevredigende aesthetische toepassing zal vinden. Zeer bevredigend zijn de buizen voor waterafvoer in den gevel opgenomen.
De uitvoering van den bouw is van de N.V. Internationale Gewapend Betonmaatschappij te Breda.

uit:
Het Vaderland
zaterdag 1 oktober 1921
Extra-Weekblad ter bestrijding der woningcrisis
(Het blad werd toegezonden aan alle architecten van naam)