Uitbreidingsplan Blijdorp (Witteveen)

De teekening die het belangrijkste uitbreidingsplan aan de noordwestzijde van onze stad in beeld brengt, geeft een goed overzicht van de nieuwe hoofdverbindingen, waarom het plan zich groepeert. Zooals men gemakkelijk kan zien, valt het in noodzaak binnen de omlijsting van het verbindingskanaal tusschen de twee Schieën. Door dit gedeelte gaan als hoofdverkeerswegen de gedeeltelijk te overkluizen Schie met een belangrijke 40 meter breede zijtak naar het verlengde van de Henergouwerlaan en de Heemraadssingel. Deze Henegouwerlaan zal in de toekomst door brug of tunnel met Charlois worden verbonden en vormt dan de grootste verkeersweg van Rotterdam-Zuid met Den Haag. Voorts is de nieuwe Rijksweg (links op de teekening) door breede straten langs het verbindingskanaal met de genoemde hoofdwegen en ook met Bergsche Laan en Bergweg verbonden.

Als West-Oostelijke verbinding zijn natuurlijk ook van groot belang de verlengde Stationsweg en Diergaardelaan, die een deel van de Diergaarde afkappen, een diecte verbinding vormen met de beide tunnels van Henegouwerlaan en Heemraadssingel.

Het centrum van Blijdorp wordt ingenomen door een zeer mooi geprojecteerd park, recht tegenover het verlengde van de Heemraadssingel reikend tot aan het verbindingskanaal. Wie de grootte van dit park met de Diergaarde vergelijkt, zal tot de conclusie komen, dat hier gelukkig niet peuterig is tewerk gegaan. Over ‘t algemeen trouwens is in dit uitbreidingsplan de noodige ruimte vooor beplanting gereserveerd, hetgeen dadelijk opvalt, wanneer men de dichtheid der bebouwing vergelijkt met de rechter-onderhoek der teekening.

Logisch en gemakkelijk gelegen zijn de groenten en melkmarkt, aan het kanaal en buiten de stad, doch met gemakkelijke verbindingen ermee, Ook de plaatsing der fabrieksterreinen geeft geen aanleiding tot critiek, doch de liggging van Rotterdam’s toekomstig hoofdstation kunnen we nog niet ideaal vinden. Het pleintje ervoor (het G.W. Burgerplein) is wel heel erg miniatuur. Natuurlijk zal het verkeer geleid worden naar de twee links en rechts liggende hoofdwege, terwijl alleen de voetgangers den rechten weg kunnen bewandelen.

Aandacht verdient voorts het flinke sportterrein, dat geprojecteerd is aan de overzijde van het Verbindingskanaal, op den hoek daarvan met de Rotterdamsche Schie. Het bevat twee tentoonstellingshallen, een zwembadbassin en diverse sportterreinen.

Alles te zamen genomen kan de noordwesthoek van onze stad tot de beste gaan behoren, hetgeen des te gelukkiger is daar de stad zich zoodanig ontwikkelt, dat hier in de toekomst wellicht het centrum van Groot-Rotterdam zal worden gevormd. De samenwerking tusschen den oorspronkelijken ontwerper van het plan ir. Kromhout, en onzen bekwamen architect stadsarchitect ir. Witteveen heeft gevoerd tot een resultaat, dat er wezen mag.

uit:
Voorwaarts (Sociaaldemocratisch Dagblad)
1 juni 1929


bron: Stadsarchief Rotterdam, GAR 294.01 3686 tek 2479 4U B – 03 (1929)