De nieuwe Jaffa-wijk in Kralingen

Aan den voet van de tien verdiepingen hooge flat aan de Kralingsche Plaslaan is men thans begonnen met den bouw van een nieuwe woonwijk. Naast de flat bouwt de heer G. Lagendijk zeven panden van 9.30 meter breedte. De plattegrond dezer flatwoningen is gemaakt door het ingenieursbureau van Tijen en Maaskant, dat ook de flat bouwde. De architectuur is van het architectenbureau W. Th. ten Bosch, dat ook de overige vijf rijen van 14 panden ontwierp voor de bouwers W.P. Punt en Punt en Co, Aerts en Schepers, C. van de Wetering en J. van Dort

In totaal komen er in deze zeer open woonwijk, naast de veertig woningen in de hooge flat dus 231 nieuwe woningen in totaal, waarvan de meeste 7.50 m. breed. Ze staan aan enkele rijen, zoodat ook de tuinen aan een straat uitkomen en men bij zijn overburen dus in den tuin kijkt en op architectonisch uiterst verzorgde achtergevels. Wat dit betreft vertegenwoordigt dit project iets nieuws. Het is de volkomen tegenpool van de sinds lang veroordeelde rug-aan-rug-woning.

Als eisch werd bij den verkoop van den bouwgrond gesteld, dat het geheel door één architect zou worden ontworpen en het was de architect Ten Bosch, die tenslotte de opdracht kreeg. Over het geheel zijn de woningtypen aan elkaar gelijk; enkele blokken hebben echter centrale trappenhuizen in plaats van de zogenaamde Haagsche trappen.

Gelijk gezegd, heeft de heer Lagendijk in plaats van 7.50 m. naast de flat een breeder verkaveling toegepast. Vergunning om deze woningen ook een meter dieper te maken heeft hij niet kunnen krijgen. Ze hebben echter door de verbreeding toch uiteraard wel veel gewonnen.

De architect Ten Bosch heeft binnen de beperkte grenzen, die de tegenwoordige woningbouw-architectuur toelaat, zeer aantrekkelijke gevels ontworpen, die worden uitgevoerd in een zeer mooie baksteen. Dit met het vele open groen en de groote ruimte van den Kralingsche plas in de nabijheid, moet van de nieuwe Jaffa-wijk iets heel aantrekkelijks maken. Voor het jaar uit is, zal men zich daarvan zelf kunnen overtuigen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
23 maart 1938
blz 9