Flatgebouw Hoek Botersloot – Nieuwe Markt

In het voorjaar 1938 zal op den hoek van de Botersloot en de Nieuwe Markt gereed komen het hierbij afgebeelde flatgebouw dat 5 winkels, 22 woningen en 3 kantoren zal bevatten.

De architectuur is van het architectenbureau Margrij alhier, de bouw geschiedt door den heer W.A> Oudernaarde volgens een moderne constructiesysteem, een soort skeletbouw, combinatie van ijzer, beton en metselwerk, waardoor het mogelijk wordt in twee maanden ongeveer den ruwbouw geheel op te trekken. Alles is zoo bekeken dat de montage zonder zwaar hijschmaterieel vlot kan geschieden. De indeeling der woningen blijft onafhankelijk van de constructue en door gedeeltelijk opvouwbare wanden kunnen de bewoners de geheele beschikbare ruimte op verschillende manieren gebruiken. Alle moderne gemakken zullen in de woningen aanwezig zijn.

De gevels worden bekleed met een gele verglaasde steen in de kleur van “De Bijenkorf”, de ramen worden van staal, de winkelpuien van wit metaal met zwart en gouden tegels. In de als erkers uitgebouwde trappenhuizen komt doorzichtig glas, hier en daar door een glas-in-lood paneel verlevendigd.

Het wordt aldus een merkwaardige vernieuwing van den ouder stadsdriehoek die zoo lang een apart cachet ontleende aan het architectonische wel forsche, maar sterk in verval geraakte voormalige zakkendragershuis later voor zooveel andere doeleinden gebruikt.

Er blijkt voor deze ultra-moderne binnen-stadswoningen reeds veel belangstelling, daar voor menigeen het wonen in het centrum nog altijd van groote beteekenis is.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
30 juni 1937
blz 10