Uitbreidingsplan voor den polder Oud-Mathenesse

De polder Oud-Mathenesse is het onder de gemeenten Rotterdam en Schiedam gelegen gebied tusschen den Schiedamseweg (waaronder te verstaan het gedeelte tusschen het Marconiplein en Schiedam), de Spaanschebocht, de spoorlijn Schiedam-Rotterdam en de Oostgrens van de bebouwde kom van Schiedam

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
15 juli 1933
blz 15


bron: Stadsarchief Rotterdam, GAR II 99 (1933)