Noodwoningen aan Gordelweg gereed

Maandag a.s. zullen de eerste noodwoningen aan den Gordelweg in gebruik worden genomen. Zestig huizen van de 180 zijn gereed om de bewoners te ontvangen. Hierboven een overzicht van de nieuwe pandjes, die er, in alle soberheid, knap uitzien.

Hierboven en onder foto’s van vóór- en achterzijde der noodwoningen, welke die soberheid nog accentueeren. Bij de inrichting van de huizen is rekening gehouden met het feit, dat de bewoners weinig huisraad bezitten. Men heeft namelijk ledikanten ingebouwd en vitrage voor de vensters gehangen. Aan de achterzijde krijgen de huisjes tuinen

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
12 september 1940
blz 5