Kantoorgebouw aan de Coolsingel

Aan de Rotterdamse Coolsingel is, in opdracht van de Eerste Nederlandse Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V. te ’s-Gravenhagen, door het ingenieurs- en architectenbureau ir. J.P. van Bruggen, G. Drexhage, ir. J.J. Sterkenburg en A. Bodon te Rotterdam, een kantoorgebouw ontworpen.

Het zal bestaan uit kelder, begane grond, entresol en 6 verdiepingen. Vier verdiepingen zullen volkomen gelijk zijn, terwijl de 5e en de 6e etage ter wille van beperking van het bouwvolume terugliggend worden opgetrokken.

De begane grond zal rechts 5 winkels bevatten met entresols; links komt een groot café-restaurant dat in opdracht van de N.V. Brouwerij ‘d’Oranjeboom’ te Rotterdam zal worden ingericht. Op de hoek van het Hofplein komt een cabaret-dancing, terwijl boven het café aansluitend aan de entresol een terras is geprojecteerd.

In de kelder komen diverse dienstruimten, o.a. een rijwielberging. Een deel van deze ruimte zal in geval van nood binnen enkele dagen in een schuilkelder kunnen worden getransformeerd.

De 6 verdiepingen van het gebouw zullen als kantoren worden verhuurd. Het ligt in het voornemen van de ‘Eerste Nederlandsche’ haar eigen Rotterdamse bijkantoor en dat van haar dochtermaatschappij, de ‘Nieuwe Eerste Nederlandsche’ in het nieuwe gebouw onder te brengen. De etages kunnen naar behoefte in afzonderlijke eenheden worden onderverdeeld.

Het gebouw zal in gewapend beton worden opgetrokken. Tot op de vloer van de 1e etage is een monolite constructie ontworpen, daarboven komt een bouw, in hoofdzaak uit prefab kolommen en balken samengesteld. Deze prefabconstructie zal in het midden door een kern van monolite constructie worden geschraagd, welke als het ware de ruggegraat van het gebouw vormt.

De hier toegepaste constructie is in deze vorm nieuw en zal naast een hoge mate van soliditeit de snelle bouw bevorderen. Met de aanmaak van balk- en gevelelementen kan men namelijk reeds thans beginnen en deze monteren na het bereiken van de eerste etage.

De totale kantooroppervlakte is 5.750 m2, de winkeloppervlakte 930 m2, hoofdaannemer: Dura’s Aannemings Mij. N.V. te Rotterdam

uit:
Bouw
nummer 7
16 februari 1957
blz 155