De Nenijto-ingang wordt gesloopt

Op het eerste gezich zou men denken, dat de foto rechts uit Amerika komt, zooals men er reeds zoovele heeft gezien van Amerikaansche arbeiders, die boven op een wolkenkrabber, zonder zich te bekommeren om hun gevaarlijke positie op duizeling wekkende hoogte, rustig hun werk verrichten alsof zij op den beganen grond staan.

Deze foto heeft echter betrekking op de afbraak van den linkschen toren van den ingang van het Nenijto-terrein en met even veel verwachting voor hoogtevrees als hun Amerikaansche collega”s staan deze Rotterdammers los op het uiterste puntje van den torenmuur,  waar ze zelfs nog den grond als het ware aan hun voeten wegbreken. Een gevaarlijk karweitje, dat echter koelbloedig wordt uitgevoerd.

uit:
Rottterdamsch Dagblad
4 februari 1931
blz 5

(De naam Nenijto is afkomstig van Nederlandse Nijverheidstentoonstellingen en werd in 1928 geopend door beschermheer Prins Hendrik red.)