Nieuw Archiefgebouw R.V.S.

Het archiefgebouw voor de N.V. Rotterdamsche Verzekering-Sociƫteiten (R.V.S.) zal gebouwd worden in de Westerstraat op de plaats waar nu de panden nrs. 17 en 19 in deze straat staan en die voor dit doel gesloopt zullen worden.

Het hoofdkantoor van de R.V.S. is, zooals bekend, ook in de Westerstraat gevestigd, het archiefgebouw zal echter geen directe verbinding met de kantoren hebben.

Het gebouw, bestaande uit een begane grond en vijf verdiepingen bevat geen werkruimte doch is uitsluitend bestemd voor de berging van de uitgebreide archieven die een levensverzekering-mij uiteraard bezit.

In verband hiermede zijn hooge eischen gesteld aan de brandvrijheid en voor den bouw zullen alleen brandvrije materialen worden toegepast. Het geheel wordt geconstrueerd in beton met ramen en deuren van ijzer, terwijl ook voor de ventilatie van een dergelijk gebouw aan bijzondere constructies gedacht is. Bovendien zijn de ramen in zeer kleine ruiten onderverdeeld, welke bezet zullen worden met brandvrij glas.

De voorgevel aan de Westerstraat wordt gemetseld in een bruin-gele baksteen, de bekleeding rondom den hoofdingang is van Toscaansche travertijn, terwijl het lage plint wordt gemaakt van ruw gestookte groene diabas.

Als bekroning van de groote raampartij zal beeldhouwwerk worden aangebracht. De toegangsdeuren zullen worden uitgevoerd in brons. De dagelijksche toegang van het Archiefgebouw is echter aan den achterkant door de Houtlaan, waar een magazijngebouw zal worden gebouwd, o.a. bevattende een kantoortje, de boekbinderij en ruimten voor technische doeleinden, alsmede de ruimten voor de centrale verwarming van het geheele complex. Dit magazijngebouw is van het Archiefgebouw gescheiden door een overdekte binnenplaats, die bestemd is voor de berging van rijwielen van het personeel der R.V.S. Het gebouw is ontworpen door ir. E.H. en H.M. Kraayvanger architecten B.N.A. alhier.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
18 december 1937
blz 10