Bouwen aan den Hofdijk

De Hofdijk wordt nu eindelijk een behoorlijk breede winkelstraat. Nog moet een uitspringend complex panden worden weggebroken, doch dit is nu spoedig aan de beurt, zoodat de reguleering in het volgende jaar wel zal zijn gereed gekomen.

Op het onlangs door de gemeente verkochte terrein, dat na het terugbrengen van de rooiing overbleef van het afgebroken hofje, gaat de bouwondernemer, de heer A.F. Klaasse te Overschiem, een complex van 9 panden bouwen, met 18 woningen boven de winkels. In de bedoeling ligt het om aan de Schooterboschstraat een feestzaal te maken, want aan zoo’n gelegenheid is in deze buurt wel behoefte.

Architect van den bouw is de heer P. Dick alhier. Wat hij van het front aan den Hofdijk heeft gemaakt, toont de hierbij afgedrukte teekening. Erkers geven levendigheid aan den gevel, terwijl de luifel accent geeft aan de rij winkels. Wanneer men met de bouw begint, zullen de panden er binnen het halve jaar en aan den nieuwen hoek in de oude Rotterdamsche straat een modern cachet geven.

Dit zou ook het nieuwe fabriekscomplex hebben gedaan, dat de firma Paul Kaiser wilde laten bouwen op de plaats van de oude broodfabriek aan den Hofdijk. Naar wij vernemen is de uitvoering van dit groote bouwplan echter opgeschort tot de tijdsomstandigheden weer wat gunstiger zijn. De firma volstaat op het oogenblik met het maken van een dienstgebouwtje op het aangrenzende terrein. Wat jammer is, want de oude fabriek ziet er allang zeer bouwvallig en verwaarloosd uit.

Te hopen is het, dat de betere tijden zich niet te lang zullen laten wachten. Want is ook de oude fabriek herbouwd, dan is de Hofdijk een heel goede straat geworden, passend in een beter aspect dat deze buurt langzamerhand heeft gekregen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
7 december 1931
blz 21