Moderne woningbouw in Rotterdam Zuid

Dat onze bouwondernemers er steeds meer toe overgaan goede zorg te besteden aan het uiterlijk hunner te bouwen panden toont bijgaande teekening van het hoekcomplex aan den Randweg bij de Beierlandsche laan, waar de heer Joh. Derksen, alhier, zoo pas begonnen is deze groote groep panden te bouwen.

Mogelijk is dit geworden door den omvang, welke zulke bouwondernemingen na den oorlog hebben gekregen. Belangrijke bouwblokken geven den ter medewerking geroepen architect gelegenheid zijn talenten te ontplooien en ir. J.H. van der Broek, die dit plan voor den heer Derksen uitwerkte, heeft vooral nadruk gelegd op den hoek van het complex. Niet alleen wist hij de voorgeschreven afschuining te ontgaan door met zijn gevel terug te springen, doch door de toepassing van bouwaardewerk en tegelbekleeding krijgt de levendige hoekoplossing straks nog een extra nadruk. Het wordt aldus een fraai architectuur geval op een belangrijk punt in de snel groeiende stad aan de overzijde van de rivier.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
17 juli 1928