Kantoorcomplex “Nijverheid & Handel”

Reeds is in het Nieuwsblad een beschrijving gegeven van het groote dubbele kantoorpand, dat de architect P.G. Buskens aan den Coolsingel op het terrein van het vroegere St. Lucia-gesticht gaat bouwen. De bouwmeester, die in 1911 reeds het hooge pand van Dunn en Co. Ontwierp, heeft opnieuw met zijn ontwerp de hoogte gezocht, om den straatwand aan de westzijde in evenwicht te brengen met de monumentale bebouwing aan den overkant.

Het dubbele pand bevat beneden winkels en boven kantoren, de constructie is echter zoodanig, dat het later eventueel als één geheel kan worden gebruikt voor een warenhuis of een groot magazijn, terwijl ook allerlei andere combinaties mogelijk blijven.

Het complex is eigendom van de familie Middendorf, die ook het aangrenzende “Casino” bezit

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
10 oktober 1924